Zarządzanie biznesem międzynarodowym

Studia licencjackie, 3 letnie pierwszego stopnia, prowadzone w języku angielskim.

    Konkurs świadectw:
  • matematyka
  • geografia lub historia
  • język polski
  • język angielski

DURATION:
3 lata / 6 semestrów

Address

ul. Nowy Świat 4a, Kalisz   View map

Podpisane w 2015 roku porozumienie pomiędzy PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu a Instituto Politecnico de Braganca (IPB) otwiera studentom PWSZ możliwość uzyskania podwójnego dyplomu studiów licencjackich – zarówno dyplomu uczelni macierzystej, jak i równorzędnego dyplomu portugalskiej uczelni partnerskiej.

Studia będą realizowane w Polsce w ramach kierunku zarządzanie na specjalności Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym oraz w Portugalii na kierunku Zarządzanie Biznesem Międzynarodowym. Oba kierunki posiadają akredytację państwowych instytucji akredytacyjnych. Wyróżniającą ich cechą, na tle innych specjalności, realizowanych w PWSZ w Kaliszu na kierunku zarządzanie, jest prowadzenie wszystkich zajęć w języku angielskim, zarówno w uczelni macierzystej jak i w uczelni partnerskiej oraz dwusemestralna nauka w Portugalii w IPB.

Przyznawanie podwójnych dyplomów będzie się odbywało zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w krajach obu uczelni, a warunkiem ich uzyskania jest, między innymi dla studentów PWSZ, wyjazd podczas drugiego roku studiów, odbycie i zaliczenie dwóch semestrów zajęć (tj. III i IV) w uczelni partnerskiej oraz napisanie pracy dyplomowej w języku angielskim.

Uczelnie partnerskie nie pobierają opłat dydaktycznych (czesnego) od studentów objętych programem wymiany, chcących uzyskać podwójny dyplom. Studenci pokrywają koszty przejazdu, wyżywienia, zakwaterowania i ubezpieczenia zdrowotnego.

Po spełnieniu wszystkich warunków określonych regulaminem studiów obu uczelni, studenci PWSZ w Kaliszu otrzymają dyplom licencjacki i suplement do dyplomu w języku ojczystym i w języku angielskim oraz dyplom uczelni partnerskiej wraz z suplementem w języku portugalskim i angielskim.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent studiów I stopnia oferowanej specjalności będzie przygotowany do prowadzenia biznesu nie tylko w Polsce, ale także na rynkach europejskich oraz do pracy w międzynarodowych korporacjach prowadzących działalność na rynku polskim, europejskim i globalnym.

Wybrane przedmioty z programu studiów

Biznes English Prowadzenie biznesu w Polsce, Prowadzenie biznesu w Portugalii, Prowadzenie biznesu w USA i w Europie, Finanse międzynarodowe, Rynek nieruchomości, Zarządzanie zmianami, Marketing międzynarodowy, Podstawy prawa międzynarodowego, Etyka w biznesie międzynarodowym, Zarządzanie biznesem międzynarodowym, Działalność i logistyka międzynarodowa, Biznesplan przedsiębiorstwa, Międzynarodowe prawo gospodarcze, Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Analiza strategiczna, Rachunkowość zarządcza, zarządzanie e-biznesem, E-marketing w handlu i w usługach.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ