Zarządzanie i dowodzenie

Studia magisterskie, 2 letnie drugiego stopnia

    Kryteria
  • ocena z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

DURATION:
2 lata / 4 semestry

Address

ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz   View map

Studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i dowodzenie przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia. Dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku innym niż: zarządzanie; zarządzanie i dowodzenie; ekonomia; bezpieczeństwo wewnętrzne; finanse i rachunkowość; logistyka; zarządzanie i inżynieria produkcji; administracja, dodatkowym warunkiem rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu kompetencyjnego z zakresu podstaw zarządzania. W przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunków: zarządzanie, zarządzanie i dowodzenie; ekonomia; bezpieczeństwo wewnętrzne.

Zadaniem studiów na tym kierunku jest kształcenie studentów w zakresie analiz procesów gospodarczych, zarządzania zasobami ludzkimi, finansowymi i rzeczowymi ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności organizowania działań systemów strukturalnych, technicznych i ludzkich. Absolwent posiadał będzie umiejętności krytycznej analizy zachodzących zjawisk gospodarczych i społecznych oraz przewidywania ich konsekwencji

Wybrane przedmioty z programu studiów

Bezpieczeństwo państwa, Teoria walki zbrojnej, Zarządzanie procesami, Teoria współczesnych operacji, Zarządzanie strategiczne, Badania operacyjne, Negocjacje, Logistyka, Dowodzenie operacyjne, Współczesne konflikty zbrojne, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Współczesne wyzwania zarządzania, Bezpieczeństwo informatyczne w organizacji, Zarządzanie kompetencjami.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent uzyska możliwość zatrudnienia na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, wymagających kompetencji z zakresu zarządzania, przede wszystkich w komórkach personalnych, w organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, organizacji państwowej i samorządowej a ponadto w organizacjach gospodarczych.

Specjalność FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU

Specjalność ZARZĄDZANIE BIZNESEM

Specjalność ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ I TRANSPORTEM

Specjalność ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I OBRONNOŚCIĄ

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ