Żywienie człowieka i dietetyka

żywienie człowieka i dietetyka

Studia podyplomowe, 2 semestralne

    Kryteria
  • dyplom ukończenia studiów wyższych

CZAS TRWANIA:
1 rok / 2 semestry

Adres

ul. Kaszubska 13, Kalisz   Zobacz mapę

Celem kształcenia jest przygotowanie kompetentnego pracownika instytucji zajmujących się żywieniem człowieka w stanie zdrowia i choroby oraz nadzorem nad prawidłowym żywieniem, a także pracownika podejmującego indywidualną działalność ukierunkowaną na profilaktykę zaburzeń stanu zdrowia związanych z żywnością i żywieniem, promocję zdrowego żywienia i poradnictwa w tym zakresie. W szerszym aspekcie celem studiów podyplomowych jest wykształcenie specjalisty potrafiącego wykorzystać wiedzę o żywieniu w działaniach praktycznych oraz edukacji grupowej i indywidualnej, w zdrowiu i chorobie. Program studiów podyplomowych obejmuje naukę przedmiotów przygotowujący teoretycznie i praktycznie do: planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, opracowania diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia, zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym, oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia.

 

Czas trwania 2 semestry

Forma: 2 dniowe zjazdy ( sobota, niedziela ) 240 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie interaktywnych wykładów i warsztatów oraz ćwiczeń .

Miejsce: Wydział Medyczny, Collegium Medium, ul. Kaszubska 13

Przeznaczenie: studia adresowanie są do: technologów żywności; psychologów i psychoterapeutów; lekarzy i pielęgniarek, nauczycieli i pedagogów, trenerów fitness, kosmetologów.

Warunki uzyskania dyplomu i ukończenia studiów podyplomowych: uczestnictwo
w zajęciach i ich zaliczenie (wykłady i ćwiczenia). Uczestnictwo w seminariach dyplomowych i napisanie pracy oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

 

Kryteria przyjęcia:

  • słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
  • o przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
  • uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń.

Kontakt

Biuro Rekrutacji
ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
Collegium Novum pok. 004

tel. 62 76 79 520

e-mail: rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Godz. otwarcia: pon-pt 8:00 - 15:30

ZAREJESTRUJ SIĘ