Kolejna decyzja rektora w związku z wirusem COVID – 19

Kolejna decyzja rektora w związku z wirusem COVID – 19

Wszyscy pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego będą poddani obowiązkowemu badaniu temperatury ciała – zdecydował rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła. Zgodnie z decyzją, pomiary będą dokonywanie w portierniach każdego budynku uczelni. Pracownik, u którego stwierdzona zostanie temperatura ciała powyżej 38 st. C, będzie zobowiązany do powstrzymania się od świadczenia pracy, pozostając w dyspozycji bezpośredniego przełożonego.

Ponadto rektor zaleca ograniczenie spotkań z interesantami.