Kolejni studenci obronili dyplomy

Blisko 60. słuchaczy studiów podyplomowych z kierunków ,, Kadry i płace w prawie i praktyce”, „ Kadry oraz BHP”, a także „ Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw” obroniło swoje prace w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Studia podyplomowe są formą kształcenia skierowaną do osób, które chcą doskonalić już posiadane umiejętności i uaktualnić wiedzę w określonym obszarze. Są doskonałą alternatywą dla tych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje i uprawnienia. Niejednokrotnie studia podyplomowe pozwalają uzyskać awans zawodowy. Aby rozpocząć studia podyplomowe trzeba  legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych  i posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra.

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu posiada już kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu studiów podyplomowych, które realizowane są zachowaniem najwyższej jakości kształcenia, zapewnienia najlepszej kadry wykładowców i trenerów (praktyków) z określonych dziedzin, oraz dostosowania programów studiów do potrzeb rynku.

30 czerwca 2018 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyły się obrony prac kolejnych słuchaczy studiów podyplomowych, do których przystąpiło niemal 60 osób.

Promotorami i recenzentami prac dyplomowych byli: dr Anna Ludwiczak, dr Kamila Bartkowiak, dr Anna Matuszewska, dr Jan Frąszczak, dr Paweł Kamiński, dr Ryszard Orliński, dr Piotr Pagórski oraz dr Andrzej Kwiatkowski. Zdający słuchacze musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu treści prezentowanych w toku studiów oraz tematyki związanej z przedstawioną pracą dyplomową.

Warto dodać, że studia podyplomowe prowadzone przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ w Kaliszu charakteryzują się oryginalną koncepcję programową dostosowaną do lokalnych uwarunkowań i potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. Absolwenci studiów podyplomowych potrafią wykazać się znajomością zarówno podstaw teoretycznych, jak i praktycznych z zakresu problematyki będącej w obszarze zainteresowań poszczególnych kierunków kształcenia.

– „Kadry i płace w prawie i praktyce” to solidny kierunek studiów podyplomowych oferowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Wykładowcy są zaangażowani w swoją pracę i kładą szczególny nacisk na formę zajęć w formie warsztatów. Na zajęciach panuje przyjemna atmosfera i otwartość na potrzeby słuchacza. Kierunek godny polecenia. Infrastruktura uczelni również na wysokim poziomie – powiedziała Barbara Nowak, która w sobotę zakończyła studia podyplomowe.

– W bieżącym roku akademickim byłam słuchaczką studiów podyplomowych na kierunku ,,Rachunkowość i finanse”. Jestem bardzo zadowolona – uczelnia dołożyła wszelkich starań, aby nasze zajęcia były interesujące i dostarczały słuchaczom jak najwięcej wiedzy. Zajęcia prowadzone były przez praktyków z danych dziedzin przedmiotowych, co dodatkowo podwyższało poziom prowadzonych zajęć. Podczas zajęć miałam możliwość skorzystania z wiedzy praktycznej i doświadczenia prowadzących, co pomogło mi w mojej pracy zawodowej. Osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje polecam studiowanie w kaliskiej PWSZ  – dodała Jolanta Kutarba.

– Studia są prowadzone i przygotowane na najwyższym poziomie z bardzo dobrym – moim zdaniem – doborem wykładowców których merytoryczne przygotowanie i wiedza świadczą o długoletniej praktyce i dużym doświadczeniu w dziedzinie którą reprezentowali. Organizacja zajęć przygotowana perfekcyjnie, przepływ informacji bardzo dobry i klarowny, zaangażowanie kierownictwa kierunku na najwyższym poziomie z pełnym zaangażowaniem w sprawy słuchaczy. Studia przygotowują w pełni do wykonywania w przyszłości kierunkowego zawodu poprzez łączenie praktyki z teorią. Polecam je każdemu – przyznał Marcin Małys.

– Bardzo dziękuję uczestnikom tej edycji studiów podyplomowych, a jednocześnie chcę zaprosić wszystkich zainteresowanych do zapoznania się i skorzystania z oferty, jaką proponujemy w roku akademickim 2018/2019 – podsumowała dr Anna Matuszewska, uczelniany koordynator ds. organizacji studiów podyplomowych.

Pełna oferta studiów podyplomowych jest dostępna pod adresem: http://www.pwsz.kalisz.pl/index.php/studia-podyplomowe-3