Komunikat rektora

Komunikat rektora

W związku z Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów nr 141 z dnia 27. sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium RP obowiązującego od dnia 28 sierpnia 2019 od godz. 00.01 do dnia 3 września 2019 r. do godz. 23.59, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Kaliszu wydal Komunikat z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowania.

 

 

zarzdzenie