Konferencja naukowa ,,Badania, innowacje, rozwój”

Konferencja naukowa pt. ,,Badania, innowacje, rozwój” odbyła się 26 kwietnia w auli Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Po uroczystym otwarciu konferencji i powitaniu gości przez prorektora PWSZ – dr Jana Frąszczaka, Jego Magnificencja Rektor PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju i Strategii ZUS – Piotr Nowicki wręczyli słuchaczom studiów podyplomowych „Ubezpieczenia społeczne” – świadectwa ukończenia studiów oraz publikację, w której zamieszczone zostały artykuły napisane przez uczestników tychże studiów. Autorom najlepszych prac dyplomowych, kapituła pod przewodnictwem Łukasza Borowskiego, dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS – przyznała wyróżnienia i nagrody. Osobami, których prace zostały bardzo wysoko ocenione, byli: Sylwia Grzechowiak, Przemysław Oscenda oraz Andrzej Światły.

W pierwszym panelu, który obejmował tematykę badań, innowacji i rozwoju w obszarze ubezpieczeń społecznych i działalności ZUS, głos zabrała Donata Szopińska-Fraszczak dyrektor ostrowskiego oddziału ZUS. W swoim wystąpieniu prezentując e-składkę oraz e-ZLA jako działania podejmowane w drodze do budowania innowacyjnej instytucji zaufania publicznego. Następnie Włodzimierz Owczarczyk – dyrektor Departamentu Rozwoju Usług IT ZUS, omówił najważniejsze aspekty związane z rozbudową katalogu wysokiej jakości usług IT w ZUS w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny jako jeden z najbardziej zaawansowanych systemów informatycznych w Europie.

W drugim panelu, którego tematyka dotyczyła badań, innowacji i rozwoju w szeroko pojętej rachunkowości i podatków, głos zabrał profesor dr hab. Wiktor Gabrusewicz- przewodniczący komitetu naukowego, biegły rewident, Prezes Zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Zaprezentował treści związane z innowacyjnością przedsiębiorstw oraz obszarem dotyczącym kosztów prac rozwojowych i ich ewidencją. Doradca podatkowy Tax Partner RSM Poland –Piotr Wyrwa, zaprezentował uczestnikom konferencji istotę ulgi na działalność badawczo-rozwojową, popierając rozważania teoretyczne – praktycznymi doświadczeniami.

Podczas ostatniego panelu, Przemysław Szczurek podjął próbę praktycznego udowodnienia, że zmiany zachodzące w technologii teleinformatycznej przynoszą wiele nowych, ciekawych rozwiązań, ale transferują także coraz to nowe zagrożenia. Wskazał metody radzenia sobie z pojawiającymi się zagrożeniami oraz działania , których celem jest sprawienie, aby to człowiek był najmocniejszym ogniwem systemu bezpieczeństwa informacji.

Po każdym panelu, prelegenci odpowiadali na zadawane pytania i wyjaśniali kwestie interesujące uczestników konferencji. Całość prowadził prorektor PWSZ – dr Jan Frąszczak, natomiast panele dyskusyjne –  Piotr Hans – biegły rewident, członek Zarządu Głównego Oraz Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Współorganizatorami konferencji byli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Oddział Terenowy w Kaliszu Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim oraz partner strategiczny – Europejska Grupa Doradcza. Patronat nad konferencją objął Rektor PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska oraz Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Franciszek Wala.