Konferencja naukowa Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020″,Etyczność w zarządzaniu, Etyczność w dowodzeniu

Konferencja naukowa Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020″,Etyczność w zarządzaniu, Etyczność w dowodzeniu

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w dniach 05-06.03.2020 po raz czwarty odbyła się konferencja naukowa pt. „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020″.
Intelektualna uczta rozpoczęła się uroczystym powitaniem gości przez prof. dr hab. inż. Jarosława Wołejszo. Honorowy patronat nad konferencją objął wybitny prof. dr hab. Witold Kieżun.
Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Została ona podzielona na 4 panele, w tym jeden panel studencki. W czasie jej trwania zostały poruszone m.in. następujące kwestie:
  • etyka zarządzania w biznesie,
  • etyczność w działaniach militarnych,
  • kultura dowodzenia,
  • etyka a społeczna odpowiedzialność biznesu,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • prakseologiczny wymiar projektowania usług.
Wypracowane efekty będą stanowić inspiracje dla pogłębionych studiów nad etyką w zarządzaniu i dowodzeniu.