Kontakt

dr Aneta Pisarska, tel. 889 089 995
e-mail: a.pisarska@pwsz-kalisz.edu.pl

dr Izabela Rącka, tel. +48 602 44 91 77
e-mail:i.racka@pwsz.kalisz.pl

Prakseologia towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Ludzkość od zawsze pragnęła stworzyć normy i zasady skutecznego, sprawnego oraz racjonalnego działania, które pomogą jej uporządkować świat. Prakseologia to więc sztuka określania celów i doboru środków odpowiednich do ich realizacji. Ślady myślenia prakseologicznego odnajduje się już w starożytnych maksymach, aforyzmach i ludowych przysłowiach, czy taż przestrogach, które od wieków uczą ludzi jak działać skutecznie i efektywnie. Dotyczą one zatem praktyczności podejmowanych działań. Tego rodzaju myślenie jest niezbędne w zarządzaniu każdą organizacją. Dlatego prakseologia jest kluczowa w kontekście zarządzania i dowodzenia.

 

Obszary tematyczne:

 • racjonalność, efektywność, skuteczność, ekonomiczność, oszczędność, sprawność, godziwość w zarządzaniu i dowodzeniu,
 • prakseologiczna szkoła T. Kotarbińskiego,
 • prakseologiczna szkoła austriacka,
 • perspektywy prakseologii jako nauki,
 • prakseologia a globalizacja,
 • racjonalność działania,
 • racjonalność społeczna, kierownicza, organizacyjną,
 • granice racjonalności,
 • racjonalność jako wartość,
 • zarządzanie kryzysowe.

Warsztaty – Zarządzanie kryzysowe

Warsztaty dla studentów zostaną poprowadzone przez dr inż. Norberta Prusińskiego oraz mgr Kamilę Majewską

Program Konferencji  „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2019”, Racjonalność w zarządzaniu, Racjonalność w dowodzeniu

 

Sesje naukowe – Sala błękitna, Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Sesja dydaktyczna –  Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Zarządzania Kryzysowego, Bulionik, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 

7 marca 2019 r.

10:30 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

11:00 – 17:15 Sesje naukowe, dyskusja oraz sesja dydaktyczna

17:15  Zakończenie Konferencji

18:00 Kolacja

8 marca 2019 r.

Prezentacja prac zrealizowanych w trakcie sesji dydaktycznej

15.10.2018  r. – termin nadsyłania zgłoszeń z tematem artykułu

15.12.2018 r.  – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów zgodnych z wymogami redakcyjnymi

15.02.2019 r. – termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
07.03.2019 r. – konferencja i panel studencki

08.03.2019 r. – prezentacja wyników prac zrealizowanych w panelu studenckim

Komitet Naukowy

Patronat Honorowy

Prof. dr hab. Witold Kieżun

 

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

 

Członkowie

prof. dr hab. Tadeusz Buksiński

prof. dr hab. Leopold Ciborowski

dr hab. Zbigniew Ciekanowski

prof. nadzw. dr hab. Aleksander Charnowalu

dr hab. inż. R. Chrobak

dr hab. inż. Piotr Dela

dr hab. Ireneusz Dziubek

doc. dr Jan Frąszczak

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak

dr Paweł Kamiński

prof. nadzw. dr hab. Kamil Kardis

prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak

prof. dr hab. Marian Kopczewski

prof. dr hab. Stefan Kowal

prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij

prof. dr hab. Tadeusz Krupa

prof. dr hab. Mirosław Krzyśko

prof. dr hab. Rafał B. Kuc

dr Anna Ludwiczak

dr hab. Hanna Mizgajska

dr hab. Andrzej Młodak

prof. dr hab. Yury Pauliuchuk

dr Katarzyna Piskrzyńska

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

prof. dr hab.  Nadezhda Psareva

prof. dr hab. Grzegorz Raubo

dr Tatsjana Siluk

dr hab. Mirosław Skarżyński

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

prof. dr hab. Bogdan Szulc

Prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk

prof. dr hab. Maria Trojanek

dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus

doc. dr Beata Wenerska

dr Aneta Pisarska, tel. 889 089 995
e-mail: a.pisarska@pwsz-kalisz.edu.pl

dr Izabela Rącka, tel. +48 602 44 91 77
e-mail:i.racka@pwsz.kalisz.pl

Opłatę konferencyjną w wysokości 200 zł należy wnieść na konto:

PWSZ w Kaliszu

86 1240 6609 1111 0010 2612 4161

W tytule przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko uczestnika.

Opłata konferencyjna obejmuje:

 

 • udział w Konferencji,
 • poczęstunek w czasie przerw,
 • kolację w pierwszym dniu Konferencji,
 • publikację.

Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu proszone są o kontakt z Komitetem organizacyjnym.