Kontakt

dr Aneta Pisarska, tel. 889 089 995
e-mail: a.pisarska@pwsz-kalisz.edu.pl

dr Izabela Rącka, tel. +48 602 44 91 77
e-mail:i.racka@pwsz.kalisz.pl

 

Organizator konferencji:

Katedra Zarządzania i Dowodzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Współorganizatorzy konferencji:

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej

Organizator konferencji:

Katedra Zarządzania i Dowodzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Współorganizatorzy konferencji:

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej

Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej

Prakseologia

Prakseologia towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Ludzkość od zawsze pragnęła stworzyć normy i zasady skutecznego, sprawnego oraz racjonalnego działania, które pomogą jej uporządkować świat. Prakseologia to więc sztuka określania celów i doboru środków odpowiednich do ich realizacji. Ślady myślenia prakseologicznego odnajduje się już w starożytnych maksymach, aforyzmach i ludowych przysłowiach, czy taż przestrogach, które od wieków uczą ludzi jak działać skutecznie i efektywnie. Dotyczą one zatem praktyczności podejmowanych działań. Tego rodzaju myślenie jest niezbędne w zarządzaniu każdą organizacją. Dlatego prakseologia jest kluczowa w kontekście zarządzania i dowodzenia.

 

Obszary tematyczne:

 • godziwość, racjonalność, efektywność, skuteczność, ekonomiczność, oszczędność, sprawność w zarządzaniu i dowodzeniu,
 • prakseologiczna szkoła T. Kotarbińskiego,
 • prakseologiczna szkoła austriacka,
 • perspektywy prakseologii jako nauki,
 • prakseologia a globalizacja,
 • etyczność jako wartość.

Warsztaty dla studentów:

Zakres tematyczny warsztatów: „Audyt, kontrola”

Warsztaty poprowadzą:

– mgr inż. Leszek Adamski, prezes zarządu CAKW

– dr inż. Mieczysław Magierski, ekspert  PIKW

– mgr inż. Krzysztof Wojtczak, ekspert PIKW

Koszt udziału w warsztatach wynosi 150 zł.

Program Konferencji

Sesje naukowe – Sala błękitna, Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Sesja dydaktyczna –  sala 103, Collegium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 

5 marca 2020 r.

11:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

11:30 – 17:15 Sesje naukowe, dyskusja oraz sesja dydaktyczna

17:15  Zakończenie Konferencji

18:00 Kolacja

6 marca 2020 r.

Prezentacja prac zrealizowanych w trakcie sesji dydaktycznej

Harmonogram

15.10.2019  r. – termin nadsyłania zgłoszeń z tematem artykułu

15.01.2020 r.  – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów zgodnie z wymogami redakcyjnymi

05.02.2020 r. – termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
05.03.2020 r. – konferencja i panel studencki

06.03.2020 r. – prezentacja wyników prac zrealizowanych w panelu studenckim

Komitet Naukowy

 

Patronat Honorowy

prof. dr hab. Witold Kieżun

 

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)

 • dr hab. Tadeusz Buksiński, PWSZ Kalisz
 • dr hab. Leopold Ciborowski, AMW
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, PWST-E
 • dr hab. Aleksander Charnowalu – prof. Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu im. A. S. Puszkina w Brześciu
 • dr hab. inż. R. Chrobak, PWSZ Kalisz
 • dr hab. inż. Piotr Dela, prof. PWSZ Kalisz
 • dr hab. Ireneusz Dziubek, prof. PWSZ Kalisz
 • dr Jan Frąszczak, PWSZ Kalisz
 • dr hab. Ryszard Jakubczak, WSP
 • dr Paweł Kamiński, PWSZ Kalisz
 • dr hab. Kamil Kardis – prof. Preszowskiego Uniwersytetu  w Preszowie
 • dr hab. inż. Tomasz Kiczkowiak, PWSZ Kalisz
 • dr hab. inż. Marian Kopczewski, WSOWL
 • dr hab. Stefan Kowal, PWSZ Kalisz
 • dr hab. inż. Janusz Kręcikij, KA
 • dr hab. inż. Tadeusz Krupa, PW
 • dr hab. Mirosław Krzyśko, PWSZ Kalisz
 • dr hab. Rafał B. Kuc, SAN
 • dr Anna Ludwiczak, PWSZ Kalisz
 • dr hab. Hanna Mizgajska, prof. PWSZ Kalisz
 • dr hab. Andrzej Młodak, prof. PWSZ Kalisz
 • dr Julia Nowicka, ASzWoj
 • dr hab. Yury Pauliuchuk – Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu
 • dr hab. inż. Jan Posobiec, PWSZ Kalisz
 • dr Katarzyna Piskrzynska, PWSZ Oświęcim
 • dr hab.  Nadezhda Psareva – Akademia Pracy i Stosunków Społecznych  w Moskwie
 • dr hab. Grzegorz Raubo, PWSZ Kalisz
 • dr hab. Grzegorz Rdzanek, UJK
 • dr Tatsjana Siluk – Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu
 • dr hab. Mirosław Skarżyński, prof. PWSZ Kalisz
 • dr hab. Elżbieta Skrzypek, UMCS
 • dr hab. Bogdan, ASzWoj
 • dr hab. Stanisław Tkaczyk, PW
 • dr hab. Maria Trojanek, PWSZ Kalisz
 • dr Beata Wenerska, PWSZ Kalisz
 • dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, ASzWoj

Komitet organizacyjny

Kontakt

dr inż. Aneta Pisarska, tel. + 48 889 089 995
e-mail: a.pisarska@pwsz-kalisz.edu.pl

dr Izabela Rącka, tel. +48 602 44 91 77
e-mail: i.racka@pwsz.kalisz.pl

mgr Monika Majchrzak, tel. +48 791 927 187

e-mail: m.majchrzak@pwsz.kalisz.pl

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł należy wnieść na konto:

PWSZ w Kaliszu

86 1240 6609 1111 0010 2612 4161

W tytule przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko uczestnika

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w Konferencji,
 • poczęstunek w czasie przerw,
 • kolację w pierwszym dniu Konferencji,
 • publikację.

Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu proszone są o kontakt z Komitetem organizacyjnym.