Organizator konferencji:
Katedra Zarządzania i Dowodzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Współorganizatorzy konferencji:
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
Teldat Sp. z o.o. sp. k.
CMGI Sp. z o.o.
Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej

Prakseologia
Prakseologia towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Ludzkość od zawsze pragnęła stworzyć normy i zasady skutecznego, sprawnego oraz racjonalnego działania, które pomogą jej uporządkować świat. Prakseologia to więc sztuka określania celów i doboru środków odpowiednich do ich realizacji. Ślady myślenia prakseologicznego odnajduje się już w starożytnych maksymach, aforyzmach i ludowych przysłowiach, czy taż przestrogach, które od wieków uczą ludzi jak działać skutecznie i efektywnie. Dotyczą one zatem praktyczności podejmowanych działań. Tego rodzaju myślenie jest niezbędne w zarządzaniu każdą organizacją. Dlatego prakseologia jest kluczowa w kontekście zarządzania i dowodzenia.

Obszary tematyczne:
• godziwość, racjonalność, efektywność, skuteczność, ekonomiczność, oszczędność, sprawność w zarządzaniu i dowodzeniu,
• prakseologiczna szkoła T. Kotarbińskiego,
• prakseologiczna szkoła austriacka,
• perspektywy prakseologii jako nauki,
• prakseologia a globalizacja,
• etyczność jako wartość.

Warsztaty dla studentów:
Zakres tematyczny warsztatów: „Etyka w audycie i kontroli”
Warsztaty poprowadzą:
– mgr inż. Leszek Adamski, prezes zarządu CAKW
– dr inż. Mieczysław Magierski, ekspert  PIKW
– mgr inż. Krzysztof Wojtczak, ekspert PIKW

Koszt udziału w warsztatach wynosi 150 zł.

PROGRAM KONFERENCJI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Ul. Nowy Świat 4

Collegium Novum 

I piętro, s. błękitna

 

05.03.2020

11.00 -11.30 – Powitanie gości – prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

11.30-12.00Refleksje o Powstaniu Warszawskimprof. dr hab. Witold Kieżun

12.00-12.20Etyczne zarządzanie w biznesie – prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

12.20-12.40   PRZERWA KAWOWA

 

PANEL I – prowadzący prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

12.40-12.55Wartości i powinności w zarządzaniu i dowodzeniu – prof. dr hab. Bogdan Szulc

12.55-13.10Etyczność w działaniach militarnych –  prof. dr hab. inż. Marek Wrzosek

13.10-13.25Kultura dowodzenia – etyka dowodzenia – gen dyw. dr Sławomir Kowalski

13.25-13.40Budowa potencjału społeczno-militarnego w wymiarze regionalnym na przykładzie 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej – płk Rafał Miernik

13.40-14.00   PRZERWA KAWOWA

 

PANEL II – prowadzący dr inż. Henryk Kruszyński

14.00-14.40 – Prezentacja możliwości laboratorium Zautomatyzowanych systemów kierowania zarządzaniem kryzysowym w PWSZ Kalisz

14.40-15.00   PRZERWA KAWOWA

 

PANEL III – prowadzący prof. dr hab. Jan Maciejewski

15.00-15.15 Uwarunkowania kulturowe w kształceniu dla bezpieczeństwa. Socjologiczne podejście – prof. dr hab. Jan Maciejewski

15.15-15.30  Demograficzna teoria wojny w ujęciu prakseologicznym – dr hab. Milena Palczewska

15.30-15.45 Etyka  a społeczna odpowiedzialność  biznesu – dr inż. Zdzisław Ludziejewski

15.45-16.00  Konieczność prowadzenia profilaktycznej dezynfekcji żołnierzy i sprzętu PKW w celu zapobiegania przeniesienia chorób zakaźnych do kraju – mjr mgr inż. Beata Osiak

16.00-16.10Prakseologiczny wymiar projektowania usług w kontekście human-centred design – mgr Anna Maria Janiak

16.10-16.20   PRZERWA KAWOWA

 

PANEL IV – prowadzący prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk

16.20-16.35Zarządzanie jakością usług ICT – Prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Dr inż. Katarzyna Skroban

16.35-16.50Zastosowanie metodyk zwinnych w projektach badawczo-rozwojowych o profilu informatycznym – Prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk, Dr inż. Andrzej Kamiński
16.50-17.05Etyczne aspekty działalności banków w kwestii ekologii – dr Zuzanna Przyłuska

17.05-17.20System Wniosków i Doświadczeń jako narzędzie usprawniania działalności struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – dr inż. Krystian Frącik 

 

PANEL IVa – II Kaliskiego Forum Audytu – prowadzący Leszek Adamski, Prezes Zarządu

Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej – PANEL STUDENCKI

16.20-16.40Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i innych organizacjach – Leszek Adamski

16.40-17.20Kodeks etyki audytu wewnętrznego – Krzysztof Wojtczak, ekspert PIKW, KIKB i CAKW

 

17.20-17.30– podsumowanie pierwszego dnia konferencji – prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Od 18.00 Uroczysta kolacja dla uczestników konferencji

 

 

06.03.2020

10.00- 10.10 – Rozpoczęcie konferencji – prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

10.10-12.00 Wystąpienia studentów PWSZ w Kaliszu – prof. dr hab. inż. Jan Posobiec

12.00-12.20 Podsumowanie konferencji – prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

Harmonogram
29.02.2020 r. – termin nadsyłania zgłoszeń z tematem referatu
30.04.2020 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów zgodnie z wymogami redakcyjnymi
29.02.2020 r. – termin wnoszenia opłaty konferencyjnej
05.03.2020 r. – konferencja i panel studencki
06.03.2020 r. – prezentacja wyników prac zrealizowanych w panelu studenckim

Komitet Naukowy

Patronat Honorowy
prof. dr hab. Witold Kieżun

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Z-ca Przewodniczącego
dr hab. Jan Maciejewski prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)
• dr inż. Łukasz Apiecionek, prof. UKW
• prof. dr hab. Tadeusz Buksiński, PWSZ Kalisz
• prof. dr hab. Leopold Ciborowski, AMW
• dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, PWST-E
• dr Anna Chabasińska, AJP
• dr hab. Aleksander Charnowalu – prof. Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu im. A. S. Puszkina w Brześciu
• dr hab. inż. R. Chrobak, prof. PWSZ, PWSZ Kalisz
• dr hab. inż. Piotr Dela prof. PWSZ, PWSZ Kalisz
• dr hab. Ireneusz Dziubek prof. PWSZ, PWSZ Kalisz
• dr Jan Frąszczak prof. PWSZ, PWSZ Kalisz
• prof. dr hab. Beata Glinkowska, UŁ
• dr inż. Joanna Iwko, PWr
• prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, WSP
• dr hab. Kamil Kardis – prof. Preszowskiego Uniwersytetu  w Preszowie
• prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij, KA
• prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, AWL
• prof. dr hab. Stefan Kowal, PWSZ Kalisz
• dr Adam Kruk, SAN, Warszawa
• prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa, PW
• dr inż. Henryk Kruszyński,
• prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, PWSZ Kalisz
• prof. dr hab. Rafał B. Kuc, SAN
• dr Anna Ludwiczak, PWSZ Kalisz
• dr Zdzisław Ludziejewski, WSZI „Copernicus” Wrocław
• prof. Józef Matis, AOS Słowacja
• prof. Maria Martińska, AOS Słowacja
• prof. dr hab. Maria Miczyńska-Kowalska , UP Lublin,
• dr hab. Hanna Mizgajska, prof. PWSZ, PWSZ Kalisz
• dr hab. Andrzej Młodak, prof. PWSZ, PWSZ Kalisz
• prof. Karol Murdza, Akademia Policyjna, Słowacja,
• dr Olga Nowaczyk, UWr
• dr Julia Nowicka, ASzWoj
• prof. dr hab. Yury Pauliuchuk – Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu
• prof. Maria Petrufova, AOS Słowacja,
• dr Katarzyna Piskrzynska, MUP Oświęcim
• prof. dr hab. inż. Jan Posobiec, PWSZ Kalisz
• prof. dr hab.  Nadezhda Psareva – Akademia Pracy i Stosunków Społecznych  w Moskwie
• prof. dr hab. Grzegorz Raubo, PWSZ Kalisz
• dr Izabela Rącka, PWSZ Kalisz
• dr hab. Grzegorz Rdzanek, UJK
• dr Tatsjana Siluk – Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu
• dr hab. Mirosław Skarżyński, prof. PWSZ Kalisz
• prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, UMCS
• dr Małgorzata Stochmal, UWr
• prof. dr hab. Bogdan Szulc, ASzWoj
• prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk, PW
• prof. dr hab. Maria Trojanek, PWSZ Kalisz
• dr Aneta Uss-Lik, UWr
• prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, UŁ
• dr Beata Wenerska prof. PWSZ, PWSZ Kalisz
• dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr, UWr
• dr Andrzej Wisz
• dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, ASzWoj
• dr Monika Zawartka, UWr

Komitet organizacyjny
Kontakt

dr inż. Aneta Pisarska, tel. + 48 889 089 995
e-mail: a.pisarska@pwsz-kalisz.edu.pl

dr Katarzyna Mikurenda,
e-mail: mikkas@gazeta.pl

dr Piotr Pieńkowski, tel. +48 71 375 51
e-mail: piotr.pienkowski@uwr.edu.pl

mgr Monika Majchrzak, tel. +48 791 927 187
e-mail: m.majchrzak@pwsz.kalisz.pl

mgr Sławomir Fiodorów,
e-mail: slawekfiodorow@gmail.com

dr inż. Łukasz Apiecionek, prof. UKW

Opłata konferencyjna
Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł należy wnieść na konto:

PWSZ w Kaliszu
86 1240 6609 1111 0010 2612 4161

W tytule przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko uczestnika konferencji

Opłata konferencyjna obejmuje:

• udział w Konferencji,
• poczęstunek w czasie przerw,
• kolację w pierwszym dniu Konferencji,
• publikację.
Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu proszone są o kontakt z Komitetem organizacyjnym.

Lokalizacja konferencji