Konferencja „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2020”, Etyczność w zarządzaniu organizacjami, Etyczność w dowodzeniu

Kontakt dr Aneta Pisarska, tel. 889 089 995 e-mail: a.pisarska@pwsz-kalisz.edu.pl dr Izabela Rącka, tel. +48 602 44 91 77 e-mail:i.racka@pwsz.kalisz.pl   Organizator konferencji: Katedra...
13 marca 20190 DownloadsDownload