Konferencja prasowa prof. Magdaleny Pisarskiej-Krawczyk

Na specjalnej konferencji prasowej prof. Magdalena Pisarska-Krawczyk wyjaśniła dziennikarzom powody wygaśnięcia mandatu rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

– 12 lutego zostałam poinformowana przez ministra prof. Aleksandra Bobko o wygaśnięciu mojego mandatu rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Powodem tej decyzji był brak formalnej uchwały Senatu PWSZ wyrażającej zgodę na moje zatrudnienie w wysokości ¼ etatu w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – oświadczyła prof. Pisarska-Krawczyk.

Powyższe nie stanowi przeszkody, o czym poinformował mnie minister Aleksander Bobko, w ponownym kandydowaniu na funkcję rektora. Rozwój tej uczelni i akademickość Kalisza były zawsze moim priorytetem, dlatego podjęłam decyzję o przystąpieniu do wyborów.

Chciałabym dodać, że wspomniane formalne uchybienie i fakt wygaszenia mandatu rektora stał się w ostatnich dniach przyczyną niesprawiedliwych ataków na mnie, a przede wszystkim na uczelnię. Muszę stanowczo zaprotestować przeciwko temu, tym bardziej, że internetowe reakcje zostały zainspirowane przez parlamentarzystów, którzy w wypowiedziach dla ogólnopolskich mediów, nie tylko krytykują podejmowane przeze mnie działania, ale przede wszystkim szargają wizerunek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Dzieje się to w momencie, gdy uczelnia odnotowała rekordową rekrutację na rok akademicki 2017/2018, co w warunkach niżu demograficznego i problemów innych szkół, świadczy o zaufaniu studentów i absolwentów szkół średnich do kaliskiej PWSZ. Krytyka dotyka uczelnię w przededniu uruchomienia wyjątkowych projektów, w tym studiów dualnych. Dotyczy to podpisania umów z firmami z Kalisza i okolic. Studiujący w trybie dziennym będą zatrudnieni w wiodących przedsiębiorstwach naszego regionu. Uczelnia rozwija się i jest przygotowana na kolejną rekrutację. Zainteresowanie studiowaniem w kaliskiej PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego będzie jeszcze większe niż w roku poprzednim, nad czym intensywnie pracujemy, proszę to zaangażowanie zauważyć, gdyż studenci to doceniają.

Apeluję zatem o obiektywizm w komentarzach na temat uczelni, a także o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

Profesor Magdalena Pisarska-Krawczyk zdementowała również wiele nieoficjalnych zarzutów, m. in. dotyczących masowych zwolnień pracowników, do których miało dojść za jej kadencji. – To nieprawda – przyznała, wyjaśniając również, dlaczego będzie ubiegać się o reelekcję. – W swojej pracy na rzecz uczelni już się rozpędziłam i widzę przed nią wiele możliwości. Mam wspaniałych współpracowników, którzy mi zaufali i nie byłoby ani eleganckie,  ani uczciwe, gdybym się wycofała.