Konferencja z cyklu Zdrowy Kalisz w PWSZ

W dniu 19 maja w Collegium Novum odbyła się konferencja dla mieszkańców Kalisza z cyklu Profilaktyka dla seniorów, którą po raz drugi zorganizowały władze miasta i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Gościem spotkania był Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Jan Szmidt (rektor Politechniki Warszawskiej, profesor specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu mikroelektroniki oraz technologii cienkich warstw).

Wykłady wygłosili:

Polskie drogi do serca – prof. Zbigniew Nawrat. (Profesor ukończył studia z fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, następnie związał się ze Śląską Akademią Medyczną w Zabrzu. Jest też założycielem i od 2012 prezydentem zabrzańskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Na Rzecz Robotyki Medycznej. Profesor to pomysłodawca i główny konstruktor robota kardiochirurgicznego Robin Heart (pierwszego polskiego i europejskiego robota do operacji na sercu).

Na temat Nanomedycyny – nanoryzyka mówił  prof. Peter Louda (Profesor Peter Louda związany jest z Technical University of Liberec – Czeska Republika. Główny zakres zainteresowań to: ocena właściwości i tworzenie cienkich folii, nowe materiały i technologie, nanomateriały i nanotechnologie).

Profesor Stanisław Mitura wypowiedział się na temat Polskiego szlaku diamentowego. (W 2006 roku prof. został uhonorowany doktoratem honoris causa czeskiego Uniwersytetu Technicznego w Libercu, jest wybitnym specjalistą w zakresie inżynierii materiałowej, również pionierem inżynierii biomedycznej w Polsce. Główny obszar działalności badawczej to synteza cienkich warstw z wykorzystaniem procesów plazmo chemicznych, a dominujący materiał to nanokrystaliczny diament). 

Rektor PWSZ profesor Magdalena Pisarska – Krawczyk podsumowała konferencję swoim bardzo ciekawym wystąpieniem Opinia mózgu.

W części artystycznej w krótkim recitalu zaprezentowali się uczniowie kaliskiej szkoły muzycznej, a młodzież Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich zaprosiła uczestników na zdrowy poczęstunek.