Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

ul. Nowy Świat 4a, pok. 212

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 501

e-mail a.grudnicka@pwsz.kalisz.pl

 

 

Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych


poniedziałek

wtorek-czwartek

piątek
   sobota zjazdowa 
nieczynne 10.00-14.00studia stacjonarne: 10.00-14.00studia niestacjonarne:
(piątek zjazdowy):     12.00-16.00
(piątek niezjazdowy): 10.00-14.00
        9.00-14.00

ul. Nowy Świat 4a, pok. 213

62-800 Kaliszstudia I stopnia

Kierunek  Zarządzanie

 

 tel. 62 76 79 527
email: m.jedruszkiewicz@pwsz.kalisz.pl


studia I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

studia II stopnia

ZARZĄDZANIE  I DOWODZENIE

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

 

tel. 62 76 79 677
email: a.klesta@pwsz.kalisz.pl


 

SEKCJA PLANOWANIA

  poniedziałek wtorek-czwartek         piątek
 nieczynne10.00-14.0012.00-15.00

ul. Nowy Świat 4a, 62-800 Kalisz
pokój 208
tel. 62 76 79 526
e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl

 

 Władze Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych

Dziekan: doc. dr Beata Wenerska b.wenerska@pwsz.kalisz.pl

Prodziekan ds. badań naukowych: dr Anna Ludwiczak a.ludwiczak@pwsz.kalisz.pl

Prodziekan ds. organizacji i promocji: dr Paweł Kamiński p.kaminski@pwsz-kalisz.edu.pl