Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

62-800 Kalisz,
ul. Nowy Świat 4

tel. 62 76 79 500
tel. 62 75 72 618
fax. 62 76 79 510

e-mail: rektorat@pwsz.kalisz.pl

PION REKTORA

Inspektor Ochrony  Danych Osobowych

tel.:62 76 79 518

e-mail:iod@pwsz.kalisz.pl

Dział Nauki i Wydawnictw

Collegium Novum,
ul. Nowy Świat 4a

tel.:62 76 79 507
tel.:62 76 79 507
tel.:62 50 00 740

e-mail:wydawnictwo@pwsz.kalisz.pl

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych

tel.:62 76 79 682

e-mail:h.warsiewicz@pwsz.kalisz.pl

PION PROREKTORA DS. BADAŃ I ROZWOJU

Biblioteka Uczelniana

Collegium Novum,
ul. Nowy Świat 4a

tel.:62 76 79 507

e-mail:biblioteka@pwsz.kalisz.pl

Wypożyczalnia główna

tel.:62 76 79 649

Czytelnia główna

tel.:62 76 79 549

e-mail:czytelnia@pwsz.kalisz.pl

Wypożyczalnie i czytelnie wydziałowe

Collegium Mechanicum,
ul. Poznańska 201 – 205

tel.:62 76 79 577

Collegium Oecologicum,
ul. Poznańska 201 – 205

tel.:62 76 79 587

Collegium Medicum,
ul. Kaszubska 13

tel.:62 76 79 608

Archiwum uczelniane

Budynek A,
ul . Poznańska 201-205

tel.: 62 76 79 667

e-mail:archiwum@pwsz.kalisz.pl

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

ul. Łódzka 149

tel.: 62 76 79 552

e-mail:dzial.gromadzenia@pwsz.kalisz.pl

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS +

Rektorat,
ul Nowy Świat 4

tel.:62 76 79  566

e-mail:erasmus@pwsz.kalisz.pl

Biuro Współpracy z Zagranicą

Rektorat,
ul. Nowy Świat 4

tel.: 62 76 79 566

e-mail:wspolpraca.zagranica@pwsz.kalisz.pl

PION PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA

Dział ds. Kształcenia oraz Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów

tel.: 62 76 79 512

e-mail:d.ksztalcenia@pwsz.kalisz.pl

Biuro Rekrutacji

Collegium Novum,
ul. Nowy Świat 4a

tel.:62 76 79 520

e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl

Samorząd studencki

tel.:62 76 79 647

Biuro Pozyskiwania Funduszy i Zarządzania Projektami

tel.: 62 500 07 30

email: m.rudowicz@pwsz.kalisz.pl

Biuro ds. Studiów Dualnych i Współpracy z otoczeniem

tel.: 62 76 79 654

e-mail: biuro.sd@pwsz.kalisz.pl

PION KANCLERZA

Kwestura

Budynek Administracji,
ul. Nowy Świat 5

Kwestor

tel.:62 76 79 519

e-mail:kwestura@pwsz.kalisz.pl

Sekcja Finansowo – Księgowa

tel.:  62 76 79 511

e-mail:finanse@pwsz.kalisz.pl

Ewidencja Majątku Trwałego i ZFZŚC

tel.: 62 50 00 745

e-mail:ewidencja@pwsz.kalisz.pl

Dział Gospodarczo-Techniczny

ul. Nowy Świat 5

tel.: 62 76 79 532
tel.: 62 76 79 533

e-mail:dzial.gospodarczy@pwsz.kalisz.pl

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Collegium Medicum, ul Kaszubska 13

Sekretariat

ul. Kaszubska 13, pok. 102
62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 551
fax 62 76 79 558

email:sekretariat.wm@pwsz.kalisz.pl

Sekretariat

ul. Kaszubska13, pok. 121

tel.: 62 76 79 559

E-mail: sekretariat.wris@pwsz.kalisz.pl

Dziekanat

ul. Kaszubska 13, pok.126

Godziny urzędowania:
poniedziałek: nieczynne,
wtorek – piątek: 10.00 – 14.00,
soboty zjazdowe:10.00 – 14.00

tel.: 62 76 79 551

tel.: 62 76 79 574

fax 62 76 79 603

e-mail:wydzial.medyczny@pwsz.kalisz.pl

e-mail: wris@pwsz.kalisz.pl

Koordynator zajęć praktycznych i praktyk zawodowych

e-mail: praktyki@pwsz.kalisz.pl

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych

tel.: 62 76 79 602

e-mail:mcsm@pwsz.kalisz.pl

Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych

ul. Kaszubska 13
tel.: 62 76 79 591

e-mail:eonz@pwsz.kalisz.pl

Katedra Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej

tel.: 62 76 79 559

e-mail: wris@pwsz.kalisz.pl

Katedra Wychowania Fizycznego i Sportu

tel.: 62 76 79 559

e-mail: wris@pwsz.kalisz.pl

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY

WYDZIAŁ POLITECHNICZNY

Collegium Mechanicum,
ul. Poznańska 201-205

Sekretariat

Pok. 126
tel.:62 76 79 682

e-mail:sekretariat.wp@pwsz.kalisz.pl

Dziekanat

ul. Poznańska 201-205

Godziny urzędowania:
poniedziałek: nieczynne,
wtorek – piątek: 10.00 -14.00,
piątek zjazdowy: 10.00-15.00,
sobota zjazdowa: 9.00-14.00

tel.: 62 76 79 580 / 62 76 79 555/ 62 76 79 660

e-mail:wpolitechniczny@pwsz.kalisz.pl

Katedra Mechaniki i Budowy Maszyn

Collegium Mechanicum,
ul. Poznańska 201-205

tel.:62 76 79 580

e-mail:wpolitechniczny@pwsz.kalisz.pl

Katedra Elektrotechniki

Collegium Mechanicum,
ul. Poznańska 201-205

tel.: 62 76 79 580

e-mail:wpolitechniczny@pwsz.kalisz.pl

Katedra Informatyki

Collegium Oecologicum,
ul. Poznańska 201 – 205

tel.: 62 76 79 580

e-mail:wpolitechniczny@pwsz.kalisz.pl

Katedra Inżynierii Środowiska

Collegium Oecologicum,
ul. Poznańska 201 – 205

tel.: 62 76 79 555

e-mail:wpolitechniczny@pwsz.kalisz.pl

Katedra Technologii Żywności

Collegium Mechanicum,
ul. Poznańska 201-205

tel.: 62 76 79 555

e-mail:wpolitechniczny@pwsz.kalisz.pl

Katedra Budownictwa

Collegium Mechanicum,
ul. Poznańska 201-205

tel.: 62 76 79 555

e-mail:wpolitechniczny@pwsz.kalisz.pl

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Planowanie zajęć

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4a, pok. 208

tel.: 62 76 79 526

Dziekanat

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4a, pok. 213

tel.: 62 76 79 527 / 62 76 79 677 / 62 76 79 528

e-mail: wnsih@pwsz.kalisz.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek: nieczynne,
wtorek- piątek: 10.00 – 14.00,
piątek zjazdowy: 10.00 – 15.00,
sobota zjazdowa: 9.00 – 14.00

Sekretariat

62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 4a, pok. 212

tel.: 62 76 79 501

e-mail: sekretariat.wnsih@pwsz.kalisz.pl

Katedra Zarządzania Bezpieczeństwem Państwa

Collegium Oecologicum,
ul. Poznańska 201 – 205

tel.: 62 50 00 789

e-mail: wnsih@pwsz.kalisz.pl

Katedra Zarządzania i Dowodzenia

Collegium Oecologicum,
ul. Poznańska 201 – 205

e-mail: wnsih@pwsz.kalisz.pl

Katedra Obronności Państwa

Collegium Oecologicum,
ul. Poznańska 201 – 205

e-mail: wnsih@pwsz.kalisz.pl

Katedra Prawa i Zarządzania Publicznego

Collegium Novum,
ul. Nowy Świat 4a

tel.: 62 76 79 644

e-mail: wnsih@pwsz.kalisz.pl

Katedra Zarządzania Biznesem

Collegium Novum,
ul. Nowy Świat 4a

tel.: 62 76 79 646

e-mail: wnsih@pwsz.kalisz.pl

WYDZIAŁ MEDYCZNO - SPOŁECZNO - TECHNICZNY WE WRZEŚNI

Dziekanat Wydziału Medyczno-Społeczno-Technicznego we Wrześni

ul. Poznańska 201-205, 62-800 Kalisz
(Collegium Mechanicum, pok. 128)
tel. 62 76 79 555
fax 62 76 79 555

ul. Wojska Polskiego 2, 62-300 Września
tel.: 61 43 64 959

Godziny urzędowania:
poniedziałek: nieczynne,
wtorek – czwartek: 10.00 – 14.00,
piątek niezjazdowy: 10.00-14.00
piątek zjazdowy: 10.00-15.00
soboty zjazdowe: 9.00 – 14.00 (dotyczy studiów niestacjonarnych)