Kosmetologia medyczna z elementami kosmetologii estetycznej/ Wydział Medyczny

 1. CZAS TRWANIA

Studia trwają dwa semestry (240 h).

Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym  w siedzibie PWSZ w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 13 (sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu)

 OPIEKUN MERYTORYCZNY

Mgr Paulina Brzęcka     paulinabrzecka@op.pl

 1. OPIS KIERUNKU

Studia skierowane są do wszystkich osób, które pragną podwyższać kwalifikacje zawodowe oraz zdobywać nowe umiejętności, a także pogłębiać wiedzę z zakresu kosmetologii medycznej oraz kosmetologii estetycznej.

Po zakończeniu studiów słuchacz będzie potrafił właściwie dobrać, zaplanować i przeprowadzić najczęściej wykonywane zabiegi w gabinetach kosmetycznych z uwzględnieniem zabiegów kosmetologii estetycznej. Ponadto absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu kosmetologii medycznej oraz medycyny estetycznej.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest  pogłębienie wiedzy oraz podwyższenie kwalifikacji z zakresu kosmetologii medycznej oraz medycyny estetycznej.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są głównie do absolwentów kierunków medycznych i pokrewnych: kosmetologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów

 FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia.

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  • udział w zajęciach

PROGRAM/MODUŁY

 

   Moduł/ przedmiot
 

Anatomia i fizjologia

Dermatologia kliniczna
Endokrynologia
Mechanizmy starzenia się skóry
Zasady prawidłowego żywienia i suplementacja
Kosmetologia lecznicza
Pielęgnowanie skóry ze zmianami chorobowymi
Metody odmładzania skóry
Kosmetologia estetyczna
Wykorzystanie antyoksydantów, kolagenu i kwasu hialuronowego w praktyce kosmetycznej
Toksykologia kosmetyków
Chirurgia estetyczna
Seminarium dyplomowe

 

Uwaga: na studiach nie prowadzimy kształcenia z zakresu podstawowej kosmetologii pielęgnacyjnej i upiększającej.

 

 1. REKRUTACJA (WYMAGANE DOKUMENTY)

Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2018
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

Wymagane dokumenty

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

Harmonogram rekrutacji:

  • I etap  – rejestracja – od 01.06.2018 do 30.09.2018,
  • kwalifikacja do II etapu – po 30.09.2018,
  • II etap – składanie dokumentów – od 30.09.2018 do 12.10.2018,
  • III etap – ogłoszenie wyników – 16.10.2018.

 OPŁATY

 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1400,00 zł
 • możliwość płatności w ratach na wniosek słuchacza złożony do Dziekana

 

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl