Legia Akademicka czeka!

Legia Akademicka czeka!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu po raz kolejny została zakwalifikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do prowadzenia szkolenia w ramach III edycji Legii Akademickiej.

W związku z powyższym Wydział Nauk Społecznych ogłasza nabór studentów chętnych  do uczestnictwa w III edycji projektu „Legia akademicka”. Informacje oraz zapisy: e-mail: k.glapinska@pwsz.kalisz.pl, tel: (62) 767-95-26 lub osobiście. Wniosek o przyjęcie do Legii Akademickiej do odbioru w pokoju 208 ul. Nowy Świat 4a. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w programie mogą wziąć również studenci z innych uczelni.

Ostateczny termin zakończenia rekrutacji 08.01.2020 r.

Do udziału w Legii Akademickiej mogą się zapisać studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie.

Legia Akademicka to uruchomiony w 2017 roku przez Ministerstwo Obrony Narodowej pilotażowy program skierowany do studentów. Wzorem lat 2003 -2008 szkolenie dzieli się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej min. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Program nauczania obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych, a zajęcia odbywają się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu. Będzie ona realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w okresie przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów: modułu szkolenia podstawowego, który trwa 21 dni i jest zakończony egzaminem oraz złożeniem przysięgi, oraz modułu szkolenia podoficerskiego (trwa 21 dni, kończy się egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy).