Legia Akademicka w kaliskiej PWSZ

Legia Akademicka w kaliskiej PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu znalazła się w gronie uczelni realizujących program Legii Akademickiej w 2019 r.

21 marca 2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ w Kaliszu odbyło się spotkanie organizacyjne Legii Akademickiej, które przygotowało studentów do udziału w programie pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna.

W bieżącym roku akademickim PWSZ w Kaliszu dołączyła do grona uczelni realizujących program Legii Akademickiej na podstawie umowy podpisanej z ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajęcia prowadzone będą w wymiarze 30 godzin lekcyjnych w formie wykładów przez grupę doświadczonych wykładowców. Program realizowany jest w oparciu o „program szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej – część teoretyczna. Organizatorem zajęć jest Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych.

Głównym celem przeszkolenia studentów szkół wyższych w ramach programu LA jest przygotowanie słuchaczy w podstawowym zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie działań piechoty w korpusie szeregowych oraz podoficerskich (równorzędnych), umożliwiając nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych żołnierzowi SZ RP.

Zajęcia odbywać się będą na przełomie marca i kwietnia 2019 r. Część teoretyczna programu zakończona zostanie zaliczeniem w dniu 25 kwietnia, które skutkować będzie uzyskaniem zaświadczenia o ukończenia programu i stanie się przepustką do udziału w dalszej – praktycznej części programu – przeszkolenia wojskowego, realizowanej już przez wydzielone jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP. W programie biorą udział ochotnicy, studenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich posiadających obywatelstwo polskie, którzy wypełnili i złożyli wniosek o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach programu. Uroczystej inauguracji programu dokonała pani dziekan WNSiH dr Beata Wenerska, która życzyła uczestnikom programu sukcesów w nabywaniu wiedzy teoretycznej i pozytywnego ukończenia szkolenia.

Spotkanie prowadził uczelniany koordynator programu Legia Akademicka prof. dr hab. inż. Jan Posobiec oraz prodziekan WNSiH dr Paweł Kamiński.