Lekcja o obronności

Prof. Jarosław Wołejszo był kolejnym wykładowcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, który wygłosił specjalny wykład dla uczniów kaliskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Tym razem licealiści słuchali wykładu na temat ,,Współczesnych zagrożeń systemu obronnego państwa”. Poruszane zagadnienia nie były im obce, ponieważ w większości uczęszczają do klas mundurowych i tematyka związana z bezpieczeństwem czy obronnością jest im bliskie. Wykład był ostatnim z cyklu spotkań z uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych, który w ramach współpracy zorganizował Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.