Licealiści z ,,Asnyka” w PWSZ

Uczniowie pierwszych klas I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka rozpoczęli współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Wojciechowskiego. W jej ramach będą wysłuchać wielu interesujących wykładów na temat pieniądza i instytucji finansowych, współczesnych metod zarządzania, instrumentów promocji marketingowej oraz zagadnień związanych ze sprawozdaniami finansowymi i analizą finansową. Wykłady będą prowadzić: mgr Kamila Majewska, mgr Aneta Szczepanowska i dr Katarzyna Mikurenda.

Podczas pierwszego spotkania młodzież zapoznała się z zasobami uczelnianej biblioteki, a także z ofertą  edukacyjną PWSZ na rok akademicki 2018/2019.