Międzynarodowe Warsztaty Technik Interwencji i Samoobrony

Międzynarodowe Warsztaty Technik Interwencji i Samoobrony

Na terenie campusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyły się dwudniowe (18-19 maja) Międzynarodowe Warsztaty Technik Interwencji i Samoobrony. Celem warsztatów było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy i możliwościami zatrudnienia w służbach mundurowych, propagowanie edukacji obronnej wśród studentów, a także promocja studiów w naszej uczelni wśród absolwentów i uczniów szkół średnich.

Młodzież akademicka miała szczególną okazję do nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu technik interwencji oraz samoobrony.  W trakcie warsztatów zapoznano uczestników z najnowszymi trendami stosowania środków przymusu bezpośredniego i samoobrony w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Organizatorem warsztatów było Koło Naukowe ,,Komandos”, działające przy Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych  PWSZ w Kaliszu, którego opiekunem jest ppłk Mirosław Kuświk. Honorowy patronat nad Międzynarodowymi Warsztatami Technik Interwencji i Samoobrony objął Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. W międzynarodowych warsztatach uczestniczyło około 200 osób, wśród których blisko 130 studentów naszej uczelni. Pozostałe osoby to przedstawiciele służb mundurowych, studenci innych uczelni, klas mundurowych, klubów sportowych oraz pasjonaci sztuk i sportów walki. Szkolenie prowadzili instruktorzy  służb mundurowych  z Litwy, Czech i Polski.

W warsztatach uczestniczyli także przedstawiciele policji, straży granicznej, służby więziennej, wojska i straży miejskiej. Studenci i uczniowie klas mundurowych wzięli udział w zawodach o Puchar Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. W  zawodach  samoobrony uczestniczyło 12 drużyn, w tym zespoły z Nysy, Giżycka, Przygodzic i Kalisza. Punktacja medalowa wyglądała następująco:

  1. miejsce – Nysa,
  2. miejsce-Nysa,
  3. miejsce Giżycko.

Poziom zawodów był bardzo wysoki, a walka o medale bardzo wyrównana i zacięta. Nasi studenci wywalczyli wysokie 5. i 6. miejsce.Przez dwa dni uczestnicy warsztatów pod okiem doświadczonych instruktorów służb mundurowych doskonalili swoje umiejętności z zakresu technik interwencji i samoobrony. Podczas warsztatów panowała przyjazna atmosfera, widoczne było duże zaangażowanie wszystkich uczestników.  Międzynarodowe warsztaty odwiedził przewodniczący Zarządu Głównego  NSZZFiPW Czesław Tuła, który z uznaniem wyraził się o organizacji i przebiegu szkolenia. Międzynarodowe  Warsztaty Technik Interwencji i Samoobrony zaszczycił swoją obecnością prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej dr Jan Frąszczak, który wręczył zwycięskim drużynom medale, a wszystkim uczestnikom warsztatów  okolicznościowe certyfikaty.

Założone cele zostały osiągnięte, studenci zapoznali się z taktyką i technikami interwencyjnymi oraz samoobrony. Wzbogacili swoją wiedzę,  umiejętności dzięki kontaktowi z doświadczonymi instruktorami z innych krajów. Słowem, impreza zakończyła się pełnym sukcesem, co pozwala mieć nadzieję, że w przyszłości będzie maiła kolejne edycje.

– Dziękuję  wszystkim studentom za ich właściwą postawę, duże zaangażowanie oraz wspaniałą atmosferę podczas tych dwudniowych międzynarodowych warsztatów- mówi ppłk Mirosław Kuświk. – Szczególne podziękowania za pomoc i umożliwienie przeprowadzenia Międzynarodowych Warsztatów Technik Interwencji i Samoobrony kieruję pod adresem władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.