Międzynarodowe wykłady

Umiędzynarodowienie studiów to w dobie postępującej globalizacji niezwykle ważny składnik jakości kształcenia. Władze kaliskiej uczelni dbają, by studentom zapewniony był jak najszerszy kontakt z zagranicznymi naukowcami.  

 

Z okazji międzynarodowej konferencji samorządowej oraz wizyty delegacji z Niżegorodskiego Państwowego Instytutu Inżynieryjno-Ekonomicznego można mówić o odbywającym się w ostatnich dniach w kaliskiej PWSZ cyklu zagranicznych wykładów.

 

Rosjanin prof. dr Anatolij Jewgienijewicz Szamin, rektor niżegorodskiej uczelni, zaprezentował podczas konferencji referat na temat dwudziestu lat transformacji ustrojowej w Federacji Rosyjskiej. Dr Olga Alieksiejewna Frołowa i dr Irina Żdankina Juriewna mówiły o rosyjskiej gospodarce w czasach światowego kryzysu oraz o dziedzictwie kulturowym Rosji, a goście z partnerskich miast Kalisza – burmistrz holenderskiego Heerhugowaard i samorządowcy ze słowackiego Martina – podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu zarządzania miastem.

 

W Instytucie Politechnicznym natomiast odbył się wykład naukowca z Uniwersytetu w Leeds, prof. Andrew C. Macintosha, poświęcony teorii kreacjonizmu w ujęciu naukowym.