Młodzieżowe Collegium Medicum

Blokiem zajęć medycznych rozpoczął się trzeci miesiąc kształcenia w młodzieżowych uniwersytetach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Tym razem profesorowie mówili gimnazjalistom i licealistom o opalaniu i antykoncepcji.

Podobnie jak w roku ubiegłym wykłady z zakresu medycyny cieszyły się wśród młodzieży dużym zainteresowaniem. Gimnazjaliści i licealiści pytani o przydatność takich zajęć zgodnie odpowiadają, że dostęp do wiedzy z tego zakresu jest dla nich utrudniony. W szkolnych bibliotekach brakuje książek spoza programów nauczania, a internet nie zawsze dostarcza informacji wiarygodnych i rzetelnych.

Spośród wielu tematów medycznych, mogących nurtować młodzież, organizatorzy zajęć wybrali dwa – opalanie i antykoncepcję. Na szkodliwe działanie promieni słonecznych jesteśmy co prawda narażeni wszyscy, ale moda na opaleniznę jest rozpowszechniona bardziej wśród osób młodych. Ponadto coraz więcej nastolatków korzysta z solariów, co – jak się okazało podczas wykładu prof. dr. hab. Gerarda Straburzyńskiego – jest w tym przedziale wiekowym niedopuszczalne. Potrzebę mówienia o antykoncepcji uzasadnia natomiast niepokojąco wysoki odsetek młodych matek, dla których nie planowana ciąża staje się problemem, z którym nie potrafią sobie poradzić. Wykład dr. hab. Macieja Wilczaka stanowił uzupełnienie wiedzy, jaką młodzież powinna zdobywać w szkole w ramach przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.