O przedsiębiorstwach w dobie zmian

O przedsiębiorstwach w dobie zmian

„PRZEDSIĘBIORSTWO W DOBIE ZMIAN” to tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu w dniach 4-5 kwietnia 2019 r.

Współorganizatorami konferencji byli:

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu,
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, Oddział Terenowy w Kaliszu,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim.

Patronat nad konferencją objął Rektor PWSZ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła prof. PWSZ, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Profesor Gertruda Uścińska oraz Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – Franciszek Wala.

Po uroczystym powitaniu gości przez Prorektora PWSZ – dr Jana Frąszczaka, Jego Magnificencja Rektor dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła wyraził swoją radość i zadowolenie z faktu, iż tak wielu znakomitych gości z całego kraju przybyło na konferencję, która wpisuje się w obchody jubileuszu 20 – lecia Uczelni.

Prezydent Kalisza – Pan Krystian Kinastowski w swoim przemówieniu podkreślił ogromne znaczenie dyskusji na temat zmian, które dzieją się dynamicznie i dotyczą niemal każdego aspektu naszego życia. Prezydent podkreślił ogromne znaczenie tego rodzaju spotkań, gdzie przenika się nauka z biznesem,  dla miasta i regionu oraz zapewnił o wsparciu dla PWSZ we wszystkich podejmowanych działaniach.

Swoją obecnością zaszczycił nas Prezydent Pracodawców RP – dr Andrzej Malinowski, który zaprezentował referat „Panorama zmian w systemie gospodarczym a przedsiębiorstwo”. Profesor Wiktor Gabrusewicz – Przewodniczący Komitetu Naukowego konferencji, wieloletni kierownik Katedry rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Prezes Zarządu oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w swoim wystąpieniu analizował wpływ zmian na ryzyko prowadzenia firmy. W dalszej części sesji plenarnej Profesor Jerzy Gierusz z Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentował zebranym referat pt. „Wynik finansowy i jego pomiar w systemie rachunkowości”.  Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Walerij Nikiforenko – Kierownik Katedry Zarządzania Personelem i Ekonomii Pracy z Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Odessie, który odniósł się w swoim wystąpieniu do gospodarowania zasobami pracy. „XXI wiek. Włączenie cyfrowe administracji i biznesu” to tytuł wystąpienia dra hab. Marka Pogonowskiego profesora Politechniki Koszalińskiej i jednocześnie Dyrektora Oddziału ZUS w Koszalinie.

Zaproszenie na konferencję przyjęli również naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor Jan Komorowski prezentując referat „Zmiany otoczenia biznesu a nauka ekonomii” oraz  dr hab. Katarzyna Czaińska z wystąpieniem „Born global – strategia prowadzenia biznesu w gospodarce 4.0”.

Reprezentantem świata biznesu był Pan Maciej Borowiak – Lider ds. rozwoju i marketingu firmy „BREWA” s.c., który przybliżył zebranym drogę do turkusowej organizacji. Na zakończenie swojego wystąpienia wręczył organizatorom 10 zasad turkusowej organizacji wg. Andrzeja Bliklego.  Dr Marcin Hundert z PWSZ w Koninie skoncentrował się na rozważaniach „Człowiek – podmiot czy przedmiot zarządzania zasobami ludzkimi”. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu reprezentowała dr Renata Brajer-Marczak, która podjęła temat „Zarzadzanie procesowe na tle koncepcji zarządzania zmianą”. Obszar biznesu reprezentowała Pani Joanna Bernacka z firmy MTM Industries sp. z o.o., która podczas wystąpienia „Wygrać bitwę o przyszłość! Jak wykorzystać w praktyce nowe teorie i trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem” podzieliła się praktycznymi doświadczeniami z tego obszaru.

Na zakończeniu pierwszego dnia obrad Pan Michał Kałuża w swoim wystąpieniu podjął się próby odpowiedzi na pytanie, czy bezpieczeństwo danych w systemie ERP Oracle E-Businnes Siute spełnia współczesne wymagania.

Po zakończeniu obrad uczestnicy udali się zabytkowym autobusem kaliskich Linii Autobusowych na zwiedzanie Kalisza z przewodnikiem PTTK Panem Andrzejem Matysiakiem.

Program kolejnego dnia konferencji był realizowany podczas dwóch, trwających równolegle, sesji plenarno-panelowych. Sesję, której tematyka dotyczyła szeroko pojętych finansów, rachunkowości i podatków przedsiębiorstw prowadził profesor Wiktor Gabrusewicz.

„Kreowanie kapitału własnego na bazie wartości niematerialnych i prawnych” to tytuł wystąpienia profesora Zbigniewa Lutego z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Następnie Pani Grażyna Filipiak oraz Pan Andrzej Urbaniak – Prezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddział w Kaliszu zaprezentowali niezwykle aktualne i wyczerpujące informacje dotyczące e-sprawozdań. Na zakończenie sesji, Pani Marlena Borowiak- Michalska z Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu zaprezentowała zebranym zagadnienia związane z instrumentami ograniczania oszustw podatkowych w podatku VAT.

Wszystkie wystąpienia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem zebranych i stały się przyczynkiem do dyskusji i rozmów w kuluarach.

Wprowadzeniem Dyrektor Oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim Pani Donaty Szopińskiej-Frąszczak rozpoczęła się sesja, w której zebrani mogli wysłuchać niezwykle interesujących wystąpień. Referat „ZUS – e-organizacja, innowacyjna instytucja zaufania publicznego” dotyczył relacji przedsiębiorca-urząd, wzajemnego oddziaływania oraz zmian jakie dokonują się wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstw i instytucji, a które prowadzą do poprawy komunikacji między nimi. Pani Dyrektor zaprosiła do wspólnych rozważań przedstawiciela przedsiębiorców – Pana Piotra Puchalskiego, który reprezentował firmę DGCS. Dialog prowadzony na płaszczyźnie przedsiębiorca-urząd dotyczył wypracowania kierunków udziału w przedsięwzięciu pn. Lokalna Platforma Konsultacji Eksperckich.

„ W kierunku cyfrowej Polski – przyszłość największego systemu informatycznego w kraju KSI-ZUS” to tytuł referatu pana Włodzimierza Owczarczyka Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług IT, który był próbą podsumowania tego co już się wydarzyło w tym obszarze oraz zapowiedzią kolejnych e-usług, które mają być wprowadzone w nadchodzących miesiącach. Kontynuacją rozważań podjętych przez Pana Owczarczyka było wystąpienie Senatora RP Łukasza Mikołajczyka, który skoncentrował się na zagadnieniach dotyczących
e-państwa, e – administracji oraz potencjale i korzyściach wynikających z cyfryzacji usług publicznych. Oba referaty, które zostały zaprezentowane przez Pana Łukasza Mikołajczyka „e-państwo, e-administracja – potencjał i korzyści wynikające z cyfryzacji usług publicznych” oraz „Rola edukacji w kształtowaniu relacji między instytucjami publicznymi a biznesem” dotyczyły wzmocnienia relacji między instytucjami publicznymi a biznesem. Pan Senator podsumował również wieloletnią współpracę z Oddziałem ZUS w Ostrowie Wielkopolskim i wspólne przedsięwzięcia, realizowane również przy udziale PWSZ w Kaliszu.

„Pracownicze Plany Kapitałowe – program społeczny zwiększający bezpieczeństwo finansowe Polaków”  to bardzo aktualny temat, który wyczerpująco przedstawił dr Sebastian Jakubowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Odpowiedział on również na szereg pytań publiczności.  Zaproszeni goście wysłuchali również niezwykle interesującego wystąpienia Pana Romana Bratka „Cyberbezpieczeństwo”. Prelegent odniósł się do zagrożeń, które czyhają na każdego z nas w cyberprzestrzeni, a z których czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy – przywołując konkretne przykłady przedsiębiorstw, które poniosły ogromne straty nie tylko finansowe, ale również wizerunkowe. Na zakończenie Pani Dyrektor Donata Szopińska-Frąszczak dokonała podsumowania konferencji.

Pierwszą sesję plenarną prowadziła dr Anna Matuszewska oraz Prorektor PWSZ Pan dr Jan Frąszczak. Sesje panelowe natomiast: Donata Szopińska Frąszczak, Profesor Wiktor Gabrusewicz oraz dr Ryszard Orliński. Wszystkie prezentacje są dostępne tutaj: cz1 i cz2.

Przez cały czas trwania konferencji, uczestnicy mogli skorzystać z porad eksperckich, które udzielane były w specjalnie do tego celu przygotowanych salach. Dziękujemy Pani Donacie Szopińskiej – Fraszczak za zapewnienie usług eksperckich, dotyczących zagadnień z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Dziękujemy Pani Barbarze Prus – Naczelnikowi  Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu, Panu Marcinowi Kędzierskiemu –  Naczelnikowi Drugiego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Kaliszu oraz Panu Igorowi Plucińskiemu – Naczelnikowi Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu delegatura w Kaliszu za zorganizowanie sali eksperckiej.

Szczególne podziękowania organizatorzy kierują do sponsorów, którymi byli:

 • Miasto Kalisz;
 • Firma „ LAZUR”;
 • Firma MTM Industries sp. z o.o.;
 • Kaliskie Linie Autobusowe;
 • Andruty Kaliskie;
 • Firma 10 IT sp. z o.o.;
 • Elżbieta i Stanislaw Tyc;
 • Firma Colian.