Nakręć film promujący uczelnię i zdobądź nagrodę!

Nakręć film promujący uczelnię i zdobądź nagrodę!

Rektor, prof.  Andrzej Wojtyła zaprasza studentów PWSZ w Kaliszu do udziału w konkursie filmowym pod hasłem ,,Studia to dobry czas”. Na prace konkursowe promujące uczelnię, jej wydziały i kierunki, a także życie studenckie czekamy do 20 marca 2020 roku.

Do konkursu należy zgłaszać wyłącznie projekty autorskie, które dotychczas nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Każdy z uczestników może zgłosić jeden, maksymalnie 5-minutowy film umieszczony na nośniku, który umożliwia odtworzenie zapisu. Pracę można zgłaszać wyłącznie indywidualnie.

Film konkursowy wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, 62-800 Kalisz,  ul. Nowy Świat 4, z dopiskiem ,,Film konkursowy”. Laureatów wskaże komisja konkursowa. Autor najlepszego filmu otrzyma nagrodę w wysokości 2.000 złotych. Przyznane zostaną także dwa równorzędne wyróżnienia po 500 złotych. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 kwietnia 2020 r. podczas Dnia Otwartego PWSZ. Wtedy także zostanie zaprezentowany zwycięski film, a laureaci konkursu odbiorą nagrody. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można przesyłać pod adres e-maliowy: r.cicharska@pwsz.kalisz.pl W tytule e-maila należy wpisać :„Film konkursowy”.

Szczegóły konkursu  w REGULAMIN KONKURSU FILMOWEGO. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania TUTAJ.