Szanowni Państwo,

Istnieje możliwość korzystania z  licencjonowanych baz danych, czasopism elektronicznych oraz e-booków stanowiących nieocenione źródło informacji naukowej znajdujących się w zasobach Biblioteki Uczelnianej PWSZ w Kaliszu.

Dostęp do elektronicznych baz danych możliwy jest poprzez uruchomienie strony Biblioteki Uczelnianej pod adresem: http://www.bu.pwsz.kalisz.pl/.

Użytkownik wybiera zakładkę „E-zasoby” a w kolejnym kroku dokonuje wyboru źródła elektronicznego. Następnie po kliknięciu opcji „Przejdź do bazy”, system automatycznie przekieruje użytkownika na żądaną stronę.

 

Wśród wielu możliwości, mogą Państwo skorzystać m.in. z bazy Web od Science Core Collection i bazy Scopus.

Web of Science Core Collection

Wydawcą bazy Web of Science Core Collection (dawniej Web of Science) jest Clarivate Analytics ( dawniej Thomson Reuters). Służą do odszukiwania informacji ile razy, przez kogo i gdzie była cytowana publikacja.

W ramach licencji krajowej zawiera następujące bazy: Science Citation Index Expanded ( SCI-EXPANDED), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index – Social Science&Humanities (CPCI-SSH), Book Citation Index-Science (BKCI-S), Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH), Emerging Sources Citation Index (ESCI), Essential Science Indicators oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records, Medline, Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect.

Od roku 2010 w bazach indeksowane są artykuły z ponad 24 tysięcy tytułów bieżących czasopism. Bazy rejestrują informacje bibliograficzno-abstraktowe z czasopism znajdujących się na Master Journal List ( Lista filadelfijska).

Licencja krajowa obejmuje również bazę Journal Citation Reports (JCR). JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych oraz podaje wskaźnik Impact Factor.

Narzędzie InCities

Od 2018 roku możliwy jest dostęp do narzędzia InCities na platformie Web of Science. Licencja pilotażowa została zakupiona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

InCities służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI. Pozwala również na porównywanie dorobku naukowego badaczy i instytucji, analizowanie wykorzystania czasopism w instytucjach, opracowywanie strategii badawczych.

Więcej informacji na stronie wydawcy pod adresem: http://wokinfo.com/poland/

Scopus

Wydawcą bazy Scopus jest wydawnictwo Elsevier.

Jest interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Oferuje również narzędzia analityczne dotyczące parametrów naukometrycznych m.in. cytowalności autorów oraz wskaźników dotyczących zawartości publikacji.

Narzędzie SciVal – dodatek do Scopusa

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamówiło na rok 2018 licencję pilotażową na dostęp do SciVal.

Narzędzie to służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus. Użytkownicy mają dostęp do wyników badań z ponad 8500 instytucji naukowych z 220 krajów na całym świecie. Narzędzie SciVal pozwala na analizę i wizualizację wyników badań, zarówno swoich, jak i innych naukowców. Ponadto zapewnia możliwość porównania instytucji badawczych lub krajów, identyfikowania opcji współpracy oraz analizy trendów w badaniach.

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto do serwisów Elsevier. Może to być konto założone wcześniej na serwerach Science Direct lub Scopus. Konto takie można także założyć na serwerze SciVal wybierając w menu opcję „Register Now”.

Więcej informacji pod adresem: https://www.elsevier.com/solutions/scival