O akademickim e-learningu

O akademickim e-learningu

Collegium Medicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu gościło uczestników 11. Seminarium Kaliskiego Środowiska E-learningu. Tematem przewodnim spotkania był model i praktyka akademickiej e-edukacji na przykładzie kaliskiej uczelni.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu od początku swojej działalności wprowadzała do procesu edukacyjnego nowoczesne metodyki nauczania oraz technologie informatyczne. Pierwsza platforma e-learningowa powstała już w 2003 roku. Podczas seminarium przedstawiciele uczelni podzielili się swoim refleksjami na temat e-learningu akademickiego.

O doświadczeniach e-learningu na Wydziale Zarządzania PWSZ w Kaliszu z perspektywy autora kursu i e-nauczyciela mówiła Izabela Rącka. Prelegentka od 6 lat prowadzi zajęcia metodą e-learningu w kaliskiej uczelni i jest certyfikowanym przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego e-nauczycielem. Zajęcia zdalne są specyficzne, wymagają szczególnej aktywizacji studentów podczas sesji internetowych, motywowania do samodzielnej i grupowej pracy. Izabela Rącka przedstawiła dobre praktyki w prowadzeniu zajęć zdalnych oraz szereg autorskich pomysłów.

Model e-edukacji w kaliskiej PWSZ, uwarunkowania akademickiego e-learningu oraz plany rozwoju nowoczesnej edukacji przedstawił Andrzej Syguła. Uczelnia uruchomiła w ubiegłym roku nową platformę edukacyjną m-Academia, przystosowaną do korzystania przez studentów i wykładowców z urządzeń mobilnych, a w bieżącym roku planuje udostępnić kolejną instancję platformy zdalnego nauczania pod nazwą world-Academy.

Uczestnicy seminarium mieli również okazję zwiedzić obiekt Collegium Medicum PWSZ w Kaliszu, zapoznać się z wyremontowaną aulą, nową biblioteką, specjalistycznymi pracowniami i laboratoriami Wydziału Medycznego i Wydziału Rehabilitacji i Sportu.

Seminarium zakończyła już tradycyjnie dyskusja, w której zastanawiano się tym razem nad przyszłością e-learningu w kaliskiej PWSZ. Wskazano na konieczność wykorzystania dużych doświadczeń uczelni w tym zakresie oraz na szanse ekspansji edukacyjnej na szersze obszary z pożytkiem dla uczelni i regionu.

Organizatorzy zapraszają na kolejne seminaria. Bieżące informacje można śledzić w serwisie Twitter na tablicy #KalSemEEduk, na której można oglądać bieżące działania kaliskiego środowiska e-learningu, a także włączać się do dyskusji.