O bezpieczeństwie w mieście

Bezpieczeństwo w rejonie zurbanizowanym – pod takim tytułem odbyła się w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przy udziale Straży Miejskiej Kalisza.

W konferencji udział wzięli wykładowcy kaliskiej PWSZ, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego, a także goście z zagranicy – Izraela, Słowacji, Ukrainy. Wygłoszone referaty dotyczyły zagadnień związanych z bezpieczeństwem w obszarze zabudowanym i obronnością, również w kontekście doświadczeń zagranicznych z punktu widzenia wybranych służb mundurowych.