O ryzyku produktów bankowych w PWSZ

O ryzyku produktów bankowych w PWSZ

Katarzyna Kałużna – dyrektor Zespołu Placówek Bankowych Credit Agricole w Kaliszu poprowadziła prelekcję dotyczącą ryzyka związanego z produktami bankowymi. Spotkanie dla studentów kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyło się z inicjatywy  uczelnianego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych  PWSZ w Kaliszu. Studenci dowiedzieli się m. in. co to jest debet w koncie i jakie ryzyko niesie za sobą nieumiejętne korzystanie z produktu, czym różni się karta debetowa od kary kredytowej oraz z jakim ryzykiem może spotkać się  posiadacz karty jeśli korzysta z niej w sposób nieumiejętny, a także jak właściwie analizować ofertę kredytową i jakie składniki stanowią całkowity koszt kredytu. Studenci oprócz pozyskania wiedzy teoretycznej brali czynny  udział w dyskusjach ,a  omawiane  przez Panią Dyrektor  przykłady  miały charakter  poznawczy i praktyczny.