O symulacjach i grach na uniwersytecie

Gry kombinatoryczne i symulacje komputerowe – to zagadnienia, którym poświęcono kolejne spotkania młodzieży z naukowcami w ramach Uniwersytetów: Gimnazjalisty oraz Licealisty.

 

Wykład zatytułowany „Matematyka inaczej”, poświęcony zastosowaniom kombinatoryki w popularnych grach, wygłosił dr inż. Karol Prałat. Młodzież mogła nie tylko zrozumieć matematyczne prawidła rządzące grami kombinatorycznymi, ale także spróbować swoich sił w grze z prowadzącym zajęcia.

O symulacjach komputerowych mówił natomiast prof. dr hab. Krzysztof Wojciechowski. Profesor zaprezentował między innymi wyniki swoich badań nad auksetykami, czyli materiałami o niezwykłych własnościch sprężystych, przedstawiając ich teoretyczne modele uzyskane z zastosowaniem komputerów.