O wyzwaniach i zagrożeniach

O wyzwaniach i zagrożeniach

,,Wolność a bezpieczeństwo’’ – to tytuł VII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego, w  którym uczestniczyli studenci i absolwenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.  Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Sympozjum, organizowane w ramach cyklu: ,,Współczesne wyzwania i zagrożenia w oczach młodego pokolenia” odbyło się  we wtorek, 09 kwietnia, w  Papieskim Wydziale Teologicznym Collegium Bobolanum w Warszawie. Program spotkania podzielony był na kilka części. Uroczystego otwarcia sympozjum dokonał przewodniczący Rady Naukowo-Programowej  ks. dr hab. prof. PWTW Piotr Aszyk SJ. Następnie głos zabrał przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. prof. UPH Włodzimierz Fehler, który, dziękując wszystkim obecnym za aktywne uczestnictwo i  prezentację wyników badań, wskazał na rekordowy udział aż 17 uczelni z całego kraju, a były to: Akademia Ignatianum Kraków, Uniwersytet Warszawski, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki Wrocław, Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica Płock, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka J. Piłsudskiego Warszawa, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Gdynia, UPH Siedlce, UKW Konin, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna Warszawa, UKW Bydgoszcz, KUL Lublin, Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, UKSW Warszawa, Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji Lublin, AWF Warszawa, Akademia WSB Dąbrowa Górnicza, PWSZ Konin oraz PWSZ Kalisz. Warto wiedzieć, że  że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.  Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia od jego pierwszej edycji.

W tym roku na szczególną uwagę zasługiwało wystąpienie gościa specjalnego  prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010-2015 – Bronisława Komorowskiego.

Kaliscy uczestnicy pełnili różne role. Absolwenci: mgr Zofia Marciniak i mgr Jakub Koniak poza interesującymi wystąpieniami dodatkowo prowadzili panele dyskusyjne.. Lic. Oliwia Haja wypowiedziała się w zakresie treści antagonizujących odbiorców w Internecie; lic. Marcin Brocki zaproponował wystąpienie pod tytułem,, Prywatne informacje w Internecie – wolność korespondencji czy cios w bezpieczeństwo użytkownika?”, a lic. Kinga Łokietek przedstawiła wyniki badań dotyczące prześladowań rówieśników w szkołach. Nie mniej ważne były wystąpienia: lic. Michała Kalety -,,Wolność religijna a polski konkordat”, Mileny Mertki- ,,Wolność słowa jako podstawa funkcjonowania bezpieczeństwa” czy Aleksandra Prętnickiego -,,Jednostka i państwo w wymiarze bezpieczeństwa”.

Nad organizacją i przebiegiem całego przedsięwzięcia czuwało kierownictwo Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych  praz władze naszej Uczelni. Od strony naukowej nie mniejsze znaczenie miały prace dr. hab. Ireneusza Dziubka, wiceprzewodniczącego Rady Naukowo-Programowej Sympozjum i dr Bogumiły Pawlaczyk, członkini Rady Naukowo-Programowej. Mgr Lech Kudła zadbał natomiast o prawidłowy przebieg spotkania w ujęciu logistycznym.

Tekst i foto: lic. Oliwia Haja