Obradował Senat uczelni

Obradował Senat uczelni

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zatwierdził na ostatnim w 2018 roku posiedzeniu sprawozdanie rektora z z działalności w roku akademickim 2017/2018. Ponadto jego członkowie przyjęli kilka istotnych uchwał.

Senat przyjął prowizorium przychodów i kosztów na 2019 rok, a także utworzył Fundusz Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. Określony został również sposób powołania i zasady pierwszej Rady Uczelni, a także warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów na rok akademicki 2019/2020. Ponadto przedstawiciele senatu pozytywnie zaopiniowali przystąpienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu do Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich, Komitetu Gospodarki Krajowej Izby Gospodarczej.