Odwołane zajęcia w kaliskiej PWSZ!

Odwołane zajęcia w kaliskiej PWSZ!

Do 16 kwietnia zostały odwołane wszystkie zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. – Oczywiście żadnego przypadku koronawirusa nie ma, ale Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomenduje takie rozwiązania. Dlatego namawiam wykładowców, do przejścia na tryb e-learningowy  – mówi rektor Andrzej Wojtyła.

Decyzja zapadła we wtorek, podczas posiedzenia Kolegium Rektorskiego kaliskiej PWSZ, na które zostali zaproszeni m. in. dziekani poszczególnych wydziałów.

– W poniedziałek został powołany uczelniany komitet kryzysowy, który przygotował instrukcje dla pracowników i studentów – dodaje prof. Wojtyła. – Zgodnie z nimi dwie osoby zostały poddane kwarantannie i są pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kaliszu. Jedna z pracownic i jedna studentka były poza granicami Polski. Po przyjeździe poinformowały o tym fakcie PSSE oraz zostały poddane kwarantannie. To ważne, ponieważ tak właśnie wygląda odpowiedzialne zachowanie.  Zgodnie z zaleceniami komitetu kryzysowego uczelni, zostały odwołane wszystkie imprezy, które mieliśmy zaplanowane: Dzień otwarty uczelni, Juwenalia i imprezę studencką o ,,Ekstremalia”. W domu studenta ,,Bulionik” wydzieliliśmy jedno piętro, które w sytuacji zagrożenia może służyć jako izolatka. Ponadto wstrzymane zostały wyjazdy służbowe pracowników, wyjazdy studentów oraz przyjmowanie zagranicznych delegacji. W każdym obiekcie zostały umieszczone pojemniki z płynami aseptycznymi. Mamy jednak świadomość, że w przypadku pojawienia się zagrożenia, te działania mogą nie być wystarczające, stąd decyzja o odwołaniu zajęć na uczelni do 16 kwietnia. Namawiam wykładowców, żeby – jeśli to możliwe, przeszli w tryb e-learningowy i przynajmniej część zajęć prowadzili w trybie on line. W ten sposób odpowiadamy na prośbę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które rekomenduje taką właśnie formę nauczania w tym trudnym dla wszystkich okresie.

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego dodaje, że kaliska uczelnia jest specyficzna, ponieważ większość studentów dojeżdża na zajęcia. – Na studia niestacjonarne i podyplomowe przyjeżdżają do nas mieszkańców różnych regionów – od Szczecina, po Katowice. Większość korzysta ze środków masowej komunikacji, gdzie istnieje poważne ryzyko zarażenia się koronawirusem. Dlatego też po konsultacjach z ministrami: Przemysławem Bilińskim i Marianem Sygitem, który są pracownikami naszej uczelni, podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć do 16 kwietnia – dodaje rektor Wojtyła.