Opłata rekrutacyjna

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.

Wpłatę należy dokonać na indywidualne konto bankowe kandydata wygenerowane podczas rejestracji (konto to służy wyłącznie do opłat rekrutacyjnych).

Opłata rekrutacyjna uiszczana jest na każdy kierunek, na który składane są dokumenty.

Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej należy złożyć wraz z kompletem dokumentów w Biurze Rekrutacji.