Wysokość opłaty rekrutacyjnej zostanie ogłoszona po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie maksymalnej wysokości opłaty.