Portrait close up view of young smiling attractive healthy fitness sporty active slim girl doing low back exercise on the machine with crossed hands while her pretty female personal trainer standing behind and writing on the clipboard in the gym.
 1. CZAS TRWANIA

Program obejmuje 208 godzin zajęć  ( w tym 50%  zajęć praktycznych) w ciągu 2 semestrów podczas 11 sobotnio-niedzielnych zjazdów.

 1. OPIEKUN MERYTORYCZNY

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Krawański

 1. OPIS KIERUNKU

Przygotowanie do planowania, organizowania i prowadzenia indywidualnego treningu zdrowotnego. Osobisty trener zdrowia to osoba, której głównym zadaniem jest tworzenie  zdrowego stylu życia jednostki. To doradca i przewodnik po usługach rekreacyjnych                  i profilaktyczno-zdrowotnych, wpisujący się w rolę menedżera profilaktyki zdrowotnej. 

Osobisty trener zdrowia to zawód przyszłości – coraz więcej osób będzie korzystać z usług indywidualnych doradców różnych dziedzin, w tym również w dziedzinie zdrowego stylu życia.

ADRESACI STUDIÓW

Osoby z wykształceniem wyższym, przede wszystkim absolwenci takich kierunków studiów jak: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, zdrowie publiczne, absolwenci kierunków medycznych, dietetycy, kosmetolodzy itp. oraz wszyscy zainteresowani pracą w branży fitness, wellness i Spa.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  • udział w zajęciach
  • uzyskanie pozytywnych zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów podyplomowych
  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
 1. PROGRAM/MODUŁY

 

W programie studiów m.in.

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Fizjologia wysiłku fizycznego, zdrowego stylu życia i restytucji powysiłkowej z uwzględnieniem wieku i płci

Trening zdrowotny i testy sprawności fizycznej

Zasady racjonalnego odżywiania

Suplementy żywności– witaminy, odżywki, używki i środki wspomagające

Doping w sporcie i jego zagrożenia

Psychoterapia i techniki relaksacyjne

Samoobrona i asekuracja

Doraźna pomoc i zasady postępowania medycznego w urazach sportowych

Fitnes – ćwiczenia siłowe

Aqua fitness

Odnowa biologiczna w sporcie i życiu codziennym

Fizjoterapia w odnowie biologicznej

Współczesne formy rekreacji

Turystyka kwalifikowana

 

 

 1. REKRUTACJA (WYMAGANE DOKUMENTY)

Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2018
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

 

Harmonogram rekrutacji:

  • I etap  – rejestracja – od 01.06.2018 do 30.09.2018,
  • kwalifikacja do II etapu – po 30.09.2018,
  • II etap – składanie dokumentów – od 30.09.2018 do 12.10.2018,
  • III etap – ogłoszenie wyników – 16.10.2018.

 

OPŁATY

 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1400,00 zł
 • możliwość płatności w ratach na wniosek słuchacza złożony do Dziekana

 

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl