1. CZAS TRWANIA

Program obejmuje 208 godzin zajęć  ( w tym 50%  zajęć praktycznych) w ciągu 2 semestrów podczas 11 sobotnio-niedzielnych zjazdów.

 1. OPIEKUN MERYTORYCZNY

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Krawański

 1. OPIS KIERUNKU

Przygotowanie do planowania, organizowania i prowadzenia indywidualnego treningu zdrowotnego. Osobisty trener zdrowia to osoba, której głównym zadaniem jest tworzenie  zdrowego stylu życia jednostki. To doradca i przewodnik po usługach rekreacyjnych                  i profilaktyczno-zdrowotnych, wpisujący się w rolę menedżera profilaktyki zdrowotnej. 

Osobisty trener zdrowia to zawód przyszłości – coraz więcej osób będzie korzystać z usług indywidualnych doradców różnych dziedzin, w tym również w dziedzinie zdrowego stylu życia.

ADRESACI STUDIÓW

Osoby z wykształceniem wyższym, przede wszystkim absolwenci takich kierunków studiów jak: wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja, fizjoterapia, zdrowie publiczne, absolwenci kierunków medycznych, dietetycy, kosmetolodzy itp. oraz wszyscy zainteresowani pracą w branży fitness, wellness i Spa.

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  • udział w zajęciach
  • uzyskanie pozytywnych zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów podyplomowych
  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
 1. PROGRAM/MODUŁY

 

W programie studiów m.in.

Profilaktyka chorób cywilizacyjnych

Fizjologia wysiłku fizycznego, zdrowego stylu życia i restytucji powysiłkowej z uwzględnieniem wieku i płci

Trening zdrowotny i testy sprawności fizycznej

Zasady racjonalnego odżywiania

Suplementy żywności– witaminy, odżywki, używki i środki wspomagające

Doping w sporcie i jego zagrożenia

Psychoterapia i techniki relaksacyjne

Samoobrona i asekuracja

Doraźna pomoc i zasady postępowania medycznego w urazach sportowych

Fitnes – ćwiczenia siłowe

Aqua fitness

Odnowa biologiczna w sporcie i życiu codziennym

Fizjoterapia w odnowie biologicznej

Współczesne formy rekreacji

Turystyka kwalifikowana

 

 

 1. REKRUTACJA (WYMAGANE DOKUMENTY)

Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2018
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

 

Harmonogram rekrutacji:

  • I etap  – rejestracja – od 01.06.2018 do 30.09.2018,
  • kwalifikacja do II etapu – po 30.09.2018,
  • II etap – składanie dokumentów – od 30.09.2018 do 12.10.2018,
  • III etap – ogłoszenie wyników – 16.10.2018.

 

OPŁATY

 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 1400,00 zł
 • możliwość płatności w ratach na wniosek słuchacza złożony do Dziekana

 

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl