Piknik  militarny na kampusie PWSZ

Piknik militarny na kampusie PWSZ

Prezentacja umundurowania i uzbrojenia, sprzęt piechoty lekkiej oraz wspólne ćwiczenia na matach z instruktorem i zawodnikiem MMA- te i inne atrakcje złożyły się na program pikniku militarnego w PWSZ w Kaliszu. Piknik zorganizowany przez Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego był efektem umowy o bliskiej współpracy jak uczelnia zawarła z 12. Wielkopolską Brygadą Obrony Terytorialnej. Studenci oraz uczestniczący w pikniku uczniowie mundurowych klas akademickich uczestniczyli w wykładzie podczas którego żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, zachęcali młodzież do wstępowania do armii.