Po raz 19.  zainaugurowano nowy rok akademicki

Po raz 19. zainaugurowano nowy rok akademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 16 października uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2017/2018. Jej Magnificencja Rektor PWSZ prof. Magdalena Pisarska – Krawczyk, zwracając się do społeczności akademickiej oraz zaproszonych gości, powiedziała:

– Pracujemy, żeby w tym szacownym gronie i w takim niezwykłej urody mieście jak Kalisz zabiegać o rzetelne kształcenie, akademickość i uzyskać akceptację dla tych dążeń. Wyższa szkoła bowiem nadaje miastu szlif szlachetności i jest ważna dla mieszkańców. Mówiłam to też przeszłego roku z tego miejsca i nic się nie zmieniło. Podobnie jak taka sama jest deklaracja o naszych zadaniach podstawowych, co oznacza mobilizację wszelkich sił, zwłaszcza intelektualnych, dostosowanie struktur uczelnianych do nowości ustawowych, co trwa.  Pozostaje tylko większa odpowiedzialność rektora za poczucie wspólnoty – studentów i nauczycieli, mieszkańców, wpieranie autorytetu wykładowców oraz wyraźnej potrzeby współpracy z ludźmi o otwartych umysłach; bezcenna ciekawość świata i odrzucanie bylejakości, niedoceniana ciągle mądrość i duża doza humoru, ponadczasowe relacje mistrz –uczeń w autentycznej, naturalnie przyjaznej i ciepłej atmosferze oraz tolerancja, której ciągle musimy się uczyć.

JM Rektor wyraziła również przekonanie, że uczelniana baza dydaktyczno –badawcza, partnerstwo nauki i biznesu będą należycie wykorzystywane dla rozwoju i dobra studentów. 

 

Wystąpienie JM Rektor PWSZ im. Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

 

O ugruntowanej pozycji uczelni świadczy rekordowa liczba osób, które w tym roku rozpoczynają studnia w kaliskiej PWSZ.  Jest ich obecnie ponad półtora tysiąca. Najbardziej popularnymi kierunkami były: zarządzanie na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych, mechanika i budowa maszyn oraz informatyka na Wydziale Politechnicznym, a także pielęgniarstwo na Wydziale Medycznym.  Sukcesem zakończyła się rekrutacja na nowo otwarte kierunki, tj. fizjoterapię – jednolite studia magisterskie oraz technologię żywności i żywienie człowieka – studia inżynierskie.   

I właśnie przyjęcie ślubowania oraz akt immatrykulacji studentów I roku były najważniejszym momentem uroczystości. JM Rektor zaprosiła młodych ludzi do świata myśli i życzyła im, by na uczelni oraz w mieście czuli się na właściwym miejscu.

 Inauguracja nowego roku akademickiego była też okazją do uhonorowania osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju uczelni.  Senat PWSZ honorowy tytuł ,,Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu’’ nadał prof. Janowi Chajdzie, prof. Karolowi Prałatowi, prof. Marii Auguście Pereira Mata oraz prof. Luisowi Manuelowi Santos Pais.

Gratulacje za wybitne osiągnięcia odebrali również absolwenci uczelni. Spośród blisko 988 osób, które w ubiegłym roku akademickim opuściły mury kaliskiej PWSZ, wyróżniono inż. Jarosława Juszczaka oraz inż. Piotra Kucharskiego, absolwentów Wydziału Politechnicznego, autorów najlepszych prac dyplomowych.

Zaproszeni goście, wśród których byli parlamentarzyści, samorządowcy, rektorzy uczelni wyższych, przedstawiciele biznesu oraz przyjaciele PWSZ, w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na ważne miejsce i rolę kaliskiej uczelni dla rozwoju całego regionu. Wyrażali też nadzieję, że kształcąca się w Kaliszu młodzież zechce z tym miastem zawiązać się na stałe i tutaj budować swoją karierę zawodową. 

Z okazji rozpoczynającego się roku akademickiego napłynęło wiele listów gratulacyjnych od parlamentarzystów, samorządowców i rektorów szkół wyższych.

 Na zakończenie części oficjalnej uroczystości wykład inauguracyjny pt. ,,Podstawy i kierunki rozwoju kultury uniwersyteckiej” wygłosił prof.  Grzegorz Bręborowicz, rektor Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Zwieńczeniem uroczystości by koncert Grzegorza Turnaua.