1. CZAS TRWANIA

 

Studia trwają dwa semestry (300 h).

Zajęcia odbywają się  w systemie weekendowym  w siedzibie PWSZ w Kaliszu przy ul. Kaszubskiej 13 (sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu)

 

 1. OPIEKUN MERYTORYCZNY

 

mgr Paulina Brzęcka; kontakt           paulinabrzecka@op.pl

 

 

 1. OPIS KIERUNKU

Podologia jest młodą dziedziną medycyny, która zajmuje się kompleksową diagnostyką, leczeniem i pielęgnacją stopy i paznokci. Zakres działań pomologa skupia się na  zarówno na stopie zdrowej jak i chorej.

 Program studiów  obejmuje zagadnienia z zakresu dermatologii, flebologii, diabetologii, ortopedii, fizjoterapii.

Program studiów obejmuje 300 godzin zajęć realizowanych w trakcie dwóch semestrów, w formie wykładów, ćwiczeń i samokształcenia.

CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu podologii.

ADRESACI STUDIÓW

 

Studia skierowane są do kosmetologów, pielęgniarek, fizjoterapeutów.

 FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

 

Wykłady, ćwiczenia, warsztaty.

 

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  • udział w zajęciach
  • uzyskanie pozytywnych zaliczeń z przedmiotów objętych planem studiów podyplomowych
  • przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
1.      Moduł/ przedmiot
Anatomia z fizjologią kończyny dolnej
Mikrobiologia
Ortopedia i biomechanika
Dermatologia w podologii
Diabetologia
Kosmetologia pielęgnacyjna kończyny dolnej
Podologia
Gerontologia w schorzeniach kończyn dolnych
Chirurgia naczyń  i flebologia
Biologia ran i thank
Ortotyka kończyny dolnej
Żywienie w     diabetologii
Masaż  z elementami fizjoterapii
Projektowanie wkładek ortopedycznych i odciążeń, ortez indywidualnych
Gimnastyka korekcyjna wad stóp. Wybrane jednostki chorobowe w obrębie stóp
Terapie manualne w ortopodologii
Anatomia radiologiczna, funkcjonalna i palpacyjna

 

Kryteria przyjęcia:

 • O przyjęciu decyduje kolejność składania dokumentów.
 • Uruchomienie kierunku uzależnione jest od liczby zgłoszeń. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia w  wyznaczonym terminie rekrutacja może być przedłużona (cykl kształcenia uruchamia się po zakwalifikowaniu minimalnej liczby słuchaczy), lub studia nie zostają uruchomione.

Procedura rekrutacji:

 1. Procedura rekrutacji na studia podyplomowe przebiega etapowo:
  1. I etap -rejestracja on-line na stronie www.pwsz.kalisz.pl,
  2. II etap – składanie dokumentów,
  3. III etap – ogłoszenie wyników.
 2. W I etapie kandydat wypełnia wszystkie wymagane pola danych osobowych na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów. Jako dokument uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych należy zaznaczyć dyplom ukończenia studiów.
 3. O zakwalifikowaniu do II etapu kandydat zostanie powiadomiony przez uczelnię  po 30.09.2018
 4. Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres uczelni.
 5. Wyniki rekrutacji w III etapie podawane są na koncie kandydata w systemie internetowej rejestracji kandydatów.

 

Wymagane dokumenty

 

 1. podanie (podanie drukowane jest z konta kandydata po dokonaniu rejestracji elektronicznej i wypełnieniu wymaganych pól – zakładka: wydruk podań),
 2. dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem (kserokopia potwierdzona przez uczelnię lub notariusza),
 3. dowód osobisty do wglądu,
 4. 1 fotografia (format legitymacyjny).

OPŁATY

 • opłata rekrutacyjna nie jest pobierana
 • wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo 2450,00 zł

 

Harmonogram rekrutacji:

  • I etap  – rejestracja – od 01.06.2018 do 30.09.2018,
  • kwalifikacja do II etapu – po 30.09.2018,
  • II etap – składanie dokumentów – od 30.09.2018 do 12.10.2018,
  • III etap – ogłoszenie wyników – 16.10.2018.

 

 

Kontakt, miejsce składania dokumentów:

 

Biuro Rekrutacji PWSZ w Kaliszu

 1. Nowy Świat 4a (Collegium Novum, pok. 004)

62-800 Kalisz

tel. 62 76 79 520, e-mail:rekrutacja@pwsz.kalisz.pl