Politechnika i zabawa

Politechnika i zabawa

Kolejnych 100 małych studentów wzięło udział w zajęciach na Politechnice Dziecięcej.

Tym razem chemią i fizyką bawili się uczniowie klas trzecich czterech kaliskich szkół podstawowych: nr 1 im. Konstytucji 3 maja, nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego, nr 21 im. Legionów J. Piłsudskiego, nr 22 im. Józefa Piłsudskiego.

Zajęcia przeprowadzili pracownicy Wydziału Politechnicznego: dr Ryszard Maciejewski, mgr Sławomira Janiak, mgr Daria Mazurek, mgr Katarzyna Lesiecka i mgr inż. Jurij Owczynnikow.