Powstanie Związek Uczelni Zawodowych

Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego wyraził zgodę na przystąpienie uczelni do Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.

Rektorzy Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych z Kalisza, Leszna, Gniezna, Konina i Piły po raz pierwszy rozmawiali na ten temat 1 lutego w Lesznie. Wtedy też podjęli decyzję o utworzeniu Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych.

Ustawa o szkolnictwie wyższym zakłada współdziałanie uczelni, które może obejmować wiele obszarów z zakresu organizacji, kompetencji, polityki kadrowej, gospodarki finansowej, prowadzenia badań naukowych, działalności wydawniczej czy obsługi administracyjnej. Co ważne, utworzenie związku uczelni nie pozbawia ich autonomii.

Obecnie w Polsce działają trzy związki uczelni wyższych (trzech uczelni w Krakowie, pięciu uczelni śląskich oraz trzech uczelni w Lublinie), z których dwa powstały w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Po dyskusji i wstępnych ustaleniach, wsparci stanowiskami senatów uczelni – rektorzy PWSZ-ów z Gniezna, Kalisza, Konina, Leszna i Piły propozycję utworzenia Związku Wielkopolskich Publicznych Uczelni Zawodowych przedstawią ministrowi Jarosławowi Gowinowi. Nowo powstały związek ma mieć swoją siedzibę w kaliskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Senat kaliskiej uczelni, podczas nadzwyczajnego posiedzenia, jednogłośnie przyjął uchwałę w tej sprawie.