Pracownicy PWSZ na zagranicznej konferencji naukowej

Pracownicy PWSZ na zagranicznej konferencji naukowej

Pracownice Katedry Inżynierii Środowiska Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu: mgr Sławomira Janiak oraz mgr inż. Daria Mazurek pod okiem prof. dr hab. inż. Henryka Bema uczestniczyły w międzynarodowej konferencji RAD 2019 Herceg Novi Montenegro (Seventh International Conference on Radiation in Various Fields of Research), która odbyła się w dniach 10-14 czerwca br.

Panie przedstawiły dwa komunikaty dotyczące obecności w środowisku południowej Wielkopolski radionuklidów radonu i radu.Tytuły komunikatów to: „Radon (222Rn) and radium (226Ra) concentrations in undrground drinking water of the Southern Greater Poland Region” Daria Mazurek, Henryk Bem, „Comparison of indoor radon concentration in a single small houses with the apartment buildings in Kalisz area of Poland” Sławomira Janiak, Henryk Bem.