Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu

Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu

W miniony piątek w kaliskiej PWSZ zakończyła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Prakseologia w zarządzaniu i dowodzeniu 2016 – Skuteczność w zarządzaniu i dowodzeniu”. Zebranych w sali błękitnej Collegium Novum powitali przedstawiciele organizatorów w osobach: Rektora PWSZ w Kaliszu prof. zw. dr. inż. Jana Chajdy, Dziekana Wydziału Zarządzania doc. dr. Jana Frąszczaka oraz Kierownika Katedry Zarządzania i Dowodzenia prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Przewodniczącego Rady Naukowej konferencji.

Konferencja podzielona została na trzy panele dyskusyjne, odbywające się kolejno pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. Elżbiety Skrzypek, prof. zw. dr. hab. inż. Stanisława Tkaczyka oraz prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Ścibiorka. W ich trakcie poruszone zostały liczne obszary tematyczne związane z prakseologią, w tym m.in.: prakseologiczna szkoła Tadeusza Kotarbińskiego, prakseologiczna szkoła austriacka, metody i techniki oceny efektywności zarządzania, teoria walki w ujęciu prakseologicznym, czy też prakseologia w budowie strategii bezpieczeństwa i rozwoju państw. Kończący konferencję panel studencki, odbywający się pod przewodnictwem prof. zw. dr. hab. Jana Posobca, był okazją do zaprezentowania wyników prac studentów. Ze swoimi referatami w jego trakcie wystąpili również goście z uczelni partnerskich: Ricardo Jorge Moreira Leal, Sandra Cristina Soares Pereira, Ivan Cankov Dragomirov oraz Mert Berkand Durhan. Podczas konferencji przeprowadzone zostały również warsztaty dla studentów PWSZ w Kaliszu i UMCS w Lublinie. Poprowadzili je: prof. UPH w Siedlcach dr hab. Piotr Senkus, prof. AON w Warszawie dr hab. Aneta Agata Wysokińska-Senkus oraz dr inż. Sławomir Wronka.

W części artystycznej konferencji, odbywającej się pomiędzy panelami, uczestnicy mieli możliwość obejrzenia i wysłuchania występu Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Rektor PWSZ w Kaliszu prof. zw. dr inż. Jan Chajda oraz prof. dr hab. Witold Kieżun.