Praktyki Studenckie z Uniwersytetem Trzeciego Wieku

Pod koniec roku akademickiego (w okresie od 7 do 29 czerwca  2017r) studentki I roku studiów magisterskich na kierunku wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym, w ramach studenckich praktyk środowiskowych, podjęły współpracę i przeprowadziły zajęcia dla Pań i Panów z kaliskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem spotkania było zachęcenie do podejmowania różnego rodzaju działań ruchowych rekreacyjnych z korzyścią dla ciała i zdrowia osób ćwiczących. Większość zajęć odbywała się na terenie kampusu PWSZ przy ul. Poznańskiej. Studentki UTW zapoznały się z prawidłową techniką chodzenia z kijkami nordic walking. Z instruktorką Joanną Płócienniczak pokonały trasy po Kampusie i okolicznych terenach zielonych, zapoznały się także z zajęciami fitness z Zumby/aerobic, prowadzonymi przez Renatę  Lukas, dostosowanymi do możliwości i wieku ćwiczących. Seniorki z UTW mogły  także uczestniczyć w ćwiczeniach  z gumami Thera Band, kierowanymi przez opiekuna  praktykantek mgr. Krzysztofa Górnego, a także poznały przyrządy na siłowni PWSZ Kalisz i wykonały ogólnorozwojowy obwód ćwiczebny. W ostatnim spotkaniu, prowadzonym przez studentkę Magdalenę Szkudlarek, słuchaczki UTW wzięły udział w ćwiczeniach z małymi piłkami softball.

Uczestniczki po zakończeniu cyklu zajęć otrzymały od  prowadzących certyfikaty, a zadowolenie studentek UTW było najlepszym podziękowaniem.

  W przyszłości planowane jest podjęcie cyklicznych spotkań o charakterze rekreacyjno- zdrowotnym dla seniorek i seniorów we współpracy kaliskiej uczelni PWSZ, Klubu AZS PWSZ Kalisz i Uniwersytetem Trzeciego Wieku.