Praktyki w rehabilitacji sercowej

Praktyki w rehabilitacji sercowej

Już w rozpoczynającym się semestrze studenci kierunków medycznych PWSZ będą odbywać praktyki zawodowe w jedynym w regionie kalisko-ostrowskim ośrodku rehabilitacji kardiologicznej.

Ośrodek dziennej rehabilitacji kardiologicznej mieści się w Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Jantar” w Ostrowie Wielkopolskim, a kieruje nim kardiolog hipertensjolog-angiolog dr n. med. Janusz Tarchalski – ordynator oddziału kardiologicznego w ostrowskim szpitalu.

Ze spółką Jantar uczelnia podpisała porozumienie zakładające odbywanie praktyk w ośrodku przez studentów kierunków medycznych, w szczególności pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i fizjoterapii.

Do ośrodka dziennej rehabilitacji kardiologicznej w Ostrowie trafiają pacjenci z całej południowej Wielkopolski: Kalisza, Pleszewa, Krotoszyna, Ostrzeszowa – rocznie kilkaset osób. To chorzy po przebytych i wyleczonych zawałach, zapaleniach mięśnia sercowego, plastyce naczyń wieńcowych i wszelkiego rodzaju zabiegach kardiochirurgicznych, a także nadciśnieniowcy czy osoby z zespołami wieńcowymi.

Rehabilitacja polega na zastosowaniu optymalnego w czasie, ilości i rodzaju zestawu ćwiczeń i działań profilaktycznych kompleksowo dostosowanych do indywidualnego stanu pacjenta i odbywa się pod nadzorem lekarza specjalisty i wykwalifikowanych fizjoterapeutów.

praktyki-w-rehabilitacji-sercowej[1] praktyki-w-rehabilitacji-sercowej[4]praktyki-w-rehabilitacji-sercowej[3] praktyki-w-rehabilitacji-sercowej[2]