Praktyki w ZUS-ie

Praktyki w ZUS-ie

Oddział ZUS-u  zaprasza studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na odbycie bezpłatnych praktyk studenckich.

Podczas praktyk poznasz:

  • Zasady funkcjonowania ZUS, jego historię, strukturę organizacyjną oraz zadania;
  • Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych regulujące realizację zadań przez ZUS i praktyczne ich zastosowanie;
  • Procesy obsługi ubezpieczonych, płatników składek i świadczeniobiorców;
  • Standardy obsługi klientów ”front office”;
  • Standardy procesów obsługi kadrowej i finansowo-księgowej;
  • Zasady gromadzenia i przechowywania dokumentów.