Prelekcje z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu

Prelekcje z Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu

Metody pomiary bezrobocia oraz projekty i programy aktywizacyjne podejmowane na rzecz ograniczania bezrobocia to główne zagadnienia, które zostały zaprezentowane podczas prelekcji ,,Analiza rynku pracy”.  Wykład dla grupy studentów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSZ w Kaliszu został zorganizowany w ramach współpracy pomiędzy uczelnianym Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, a Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu. Zajęcia poprowadzili pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu: Małgorzata Jastrzębska – starszy inspektor ds. statystyki i analizy, oraz Dominika Cozaś – specjalista ds. obsługi programów i projektów.