Prezentacja wyników badań naszych pracowników w Vancouver

W dniach 17-19 października 2017 roku w Vancouver (Kanada) odbyła się kolejna edycja World Conference on Drowning Prevention. W wydarzeniu udział wzięło ponad 800 osób, z powyżej 60 państw zrzeszonych w International Lifesaving Federation (ILS).

Konferencja podzielona była na moduły: Prewencja, Ratowanie, Pływanie i Edukacja, Klęski żywiołowe, Medycyna, Zbieranie informacji i Współpraca.

PWSZ w Kaliszu reprezentowali: dr Iwona Michniewicz i dr Romuald Michniewicz, w imieniu których wystąpił profesor Robert Stallman (Norwegia), prezentując wyniki badań naszych pracowników, w referacie pt. The Surveillance Behavior of Life Guards: An Observational Analysis. Zaznaczenia wymaga fakt, że do wystąpień na Kongresie w Vancouver zaproszeni zostali wybrani lektorzy, których doniesienia miały nadzwyczaj istotne, naukowe znaczenie, po przejściu wielostopniowej procedury recenzyjnej.