Prof. Wojtyła ponownie rektorem kaliskiej uczelni

Prof. Wojtyła ponownie rektorem kaliskiej uczelni

Prof. Andrzej Wojtyła drugi raz został wybrany rektorem kaliskiej uczelni. – Elektorzy wybierali dzisiaj nie tylko rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ale również Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego – powiedział prof. Wojtyła. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii uczelni wybory odbyły się zdalnie.

Procedura wyboru rektora jest wieloetapowa. Najpierw wszyscy pracownicy uczelni, tj.: naukowcy, dydaktycy, pracownicy administracji a także studenci, wybierają spośród siebie elektorów, którzy dokonują ostatecznego wyboru rektora.

Już na tym etapie przeprowadziliśmy tajne i bezpośrednie wybory online – mówi Robert Matuszczak, szef działu informatycznego kaliskiej uczelni. – Nie było żadnych kłopotów technicznych i wyniki pierwszego głosowania trafiły do Uczelnianej Komisji Wyborczej, która wręczyła nominacje elektorom.

W tym czasie trwała procedura wyłaniania kandydatów na funkcję rektora. Kilkunastu członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zgłosiło kandydaturę urzędującego rektora, a następnie Senat (na wniosek Rady Uczelni) jednogłośnie, pozytywnie ją zaopiniował. Wreszcie, na posiedzeniu 17. czerwca Rada Uczelni jednomyślnie wskazała prof. Andrzeja Wojtyłę jako kandydata w wyborach. Urzędujący rektor nie miał w wyborach kontrkandydatów.

Głosowanie elektorów, również w trybie zdalnym, odbyło się w czwartek, 25 czerwca. Rektor Wojtyła uzyskał 23 spośród 25 oddanych głosów.

Dziękuję wszystkim pracownikom, dziękuję elektorom i dziękuję studentom, ponieważ ich reprezentacja w gronie elektorów również jest znacząca – powiedział rektor, chwilę po ogłoszeniu wyników. – Bardzo się cieszę, że niezbyt długo, bo nieco ponad dwa miesiące, będę rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Moja radość jest ogromna, ponieważ 1. września zostanę pierwszym w historii rektorem Akademii Kaliskiej. Nasza uczelnia zostanie przekształcona, zatem elektorzy wybierali dzisiaj nie tylko rektora PWSZ, ale przede wszystkim rektora Akademii Kaliskiej.