Profesor Oleg Stiopca o wodzie w Kaliszu – Erasmus+

Profesor Oleg Stiopca o wodzie w Kaliszu – Erasmus+

W tym tygodniu mieliśmy przyjemność gościć Pana Profesora Olega Stiopca z uczelni partnerskiej w Mołdawii – State Agrarian University of Moldova. Pan Profesor przyjechał, by w ramach Programu Erasmus+ poprowadzić cykl wykładów dla studentów Wydziału Politechnicznego. Spotkanie było też okazją do sprawdzenia jakości wody, którą wykorzystujemy w celach spożywczych w naszych domach, dostępnej w uczelni, a nawet tej pobranej prosto z Prosny. Profesor Stiopca miał możliwość zwiedzić obiekty uczelni oraz, dzięki uprzejmości Zarządu kaliskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ujęcia wody w mieście. Przyjazd możliwy był dzięki Programowi Erasmus+.

Serdecznie zachęcamy studentów i pracowników do zapoznania się z możliwościami wyjazdów w ramach Programu.