Profesorowie kaliskiej PWSZ w komitecie PAN

Profesorowie kaliskiej PWSZ w komitecie PAN

Prof. Marian Sygit oraz prof. Przemysław Biliński reprezentujący Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zostali członkami Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Uczelnia zgłosiła dwóch kandydatów do udziału w pracach komitetu i zarówno prof. Sygit, jak i prof. Biliński, otrzymali poparcie w specjalnych wyborach. – To kolejny dowód, że nasza uczelnia jest bardzo wysoko oceniana i dobrze postrzegana przez naukowców z całej Polski – przyznaje rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła. – Profesorowie Biliński i Sygit znaleźli się w zacnym gronie najlepszych naukowców w Polsce, zajmujących się zdrowiem publicznym, obok przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego, uniwersytetów medycznych, czy instytutów badawczych. Warto dodać, że żadna inna szkoła zawodowa w Polsce, nie ma swoich przedstawicieli w komitetach naukowych PAN.

Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk swym zakresem działania obejmuje zdrowie publiczne i epidemiologię. Do jego zadań należy podejmowanie działań służących rozwojowi dyscypliny zdrowia publicznego, w tym zwłaszcza: analiza i ocena stanu nauki, wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej, inicjowanie badań, ocena programów oraz współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzyakademijnym Panelem do spraw Medycznych (IAMP).